Wpisy

Prezydent A. Duda podpisze ustawę reformującą system kierowania i dowodzenia armią

Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę reformującą system kierowania i dowodzenia armią. Przywraca ona Sztabowi Generalnemu – w obecnym systemie naczelnemu organowi planowania – funkcje dowódcze. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego czyni „pierwszym żołnierzem”, któremu podlegają dowódcy: generalny i operacyjny.

W życie wchodzi część przepisów dot. systemu CEPiK

Dziś zostanie uruchomiony System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie dotyczącym ewidencji pojazdów. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał w połowie października nowelę ustawy o ruchu drogowym, która przyspieszyła wejście w życie części przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0.W całości zostanie on uruchomiony w czerwcu 2018 r.