Wpisy

[TYLKO U NAS] T. Szczyrbak: Polacy w okresie międzywojennym zapisali wspaniałe karty w rzeczywistości ustrojowej Republiki Weimarskiej

Okres międzywojenny to wspaniale zapisane karty Polaków w rzeczywistości ustrojowej Republiki Weimarskiej, a następnie w ramach totalitarnej rzeczywistości III Rzeszy. Objawiało się to na niwie spółdzielczej, narodowej, oświatowej. To czas, którego ukoronowaniem był kongres berliński z 6 marca 1938 roku – powiedział Tadeusz Szczyrbak, prezes Rodziny Rodła we Wrocławiu, w sobotniej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] T. Szczyrbak o Prawdach Polaków spod Znaku Rodła: Te 5 krótkich zdań było drogowskazem narodowym, ideowym w codziennym życiu Polaków lat 30. XX wieku

Kongres w Berlinie był momentem uchwalenia 5 Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Te 5 krótkich zdań było drogowskazem narodowym, ideowym w codziennym życiu Polaków lat 30. XX wieku (…). Prawdy Polaków spod Znaku Rodła brzmią następująco: Jesteśmy Polakami, Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci, Polak Polakowi bratem, Co dzień Polak narodowi służy, Polska matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle – powiedział Tadeusz Szczyrbak, prezes Rodziny Rodła Wrocław, w sobotniej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] T. Szczyrbak o znaku Rodła: w latach 20. mniejszość Polaków w Niemczech potrzebowała symbolu, który wyróżniałby polski żywioł spośród oceanu niemczyzny. Nie można było używać wówczas orła białego

Półtora-dwu milionowa mniejszość Polaków w Niemczech potrzebowała w latach 20. i na początku lat 30. symbolu, znaku, który wyróżniałby polski żywioł spośród oceanu niemczyzny. Nie można było używać wówczas orła białego. Po blisko dekadzie różnych pomysłów i koncepcji, które miały oddać wymowę polskości, pojawia się w ostatecznej i akceptowalnej przez polskich decydentów w Niemczech wersji  – znak Rodła – mówił Tadeusz Szczyrbak, prezes Rodziny Rodła–Wrocław, w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] T. Szczyrbak: 80. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła to nie tylko uroczystości stacjonarne, ale również wywiady, rozmowy i akcje promocyjne

Mówię o czterech uroczystościach stacjonarnych. (…) Ale przecież te wszystkie dni – blisko 10 miesięcy 2018 r. – to również wywiady, rozmowy, akcje promocyjne związane z Prawdami Polaków przy życzliwości wielu mediów, a Radia Maryja w szczególności, to uroczystości 5 sierpnia w Niemczy – odsłonięcie tablicy z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła – mówił w piątkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja Tadeusz Szczyrbak, prezes Stowarzyszenia Polaków spod Znaku Rodła.