Wpisy

[TYLKO U NAS] L. Kochanowicz-Mańk o kolejnej rozprawie przeciwko zarządowi Fundacji „Lux Veritatis”: Zarząd nie mógł uzyskać żadnej korzyści majątkowej czy osobistej w związku z nieudzieleniem informacji publicznej, bo ją udzielił

Mimo tego, iż proces trwa już kilka miesięcy, a my jesteśmy po kilku rozprawach, ja w dalszym ciągu nie rozumiem aktu oskarżenia i o co jestem oskarżona (…). Nie rozumiem aktu oskarżenia i uważam, że nie jesteśmy w stanie się bronić. Mogę powiedzieć tylko o faktach. Jeśli akt oskarżenia dotyczy wniosku Watchdoga z listopada 2016 roku o udostępnienie informacji publicznej, to Fundacja wypełniła ciążący na niej obowiązek, udzielając informacji publicznej (…). Faktem jest to, że jeśli Fundacja udzieliła informacji publicznej, to jej zarząd nie mógł działać w jakimś porozumieniu, wpływać na jej pracowników, żeby nie udzielić informacji publicznej. Tym samym zarząd nie mógł uzyskać żadnej korzyści majątkowej czy osobistej w związku z nieudzieleniem informacji publicznej, bo ją udzielił – mówiła Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis” w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Mec. M. Chodkowski: Decyzja administracyjna Fundacji „Lux Veritatis” nie została zaskarżona przez Watchdog Polska pomimo tego, że podmiot ten miał takie uprawnienie, więc konsekwentnie stała się prawomocna i ostateczna

Dyskusja i ocena dotyczy drugiego punktu. W tym zakresie na dzisiaj i przed datą skierowania subsydiarnego aktu oskarżenia przez Watchdog Polska, sytuacja była jasna. Fundacja „Lux Veritatis” wydała decyzję administracyjną, w której odmówiła udzielenia informacji z uwagi na przesłanki wynikające z przepisów prawa. Decyzja przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska nie została zaskarżona w trybie administracyjnym pomimo tego, że podmiot ten miał takie uprawnienie, więc konsekwentnie stała się prawomocna i ostateczna – mówił mec. Marcin Chodkowski, pełnomocnik Fundacji Lux Veritatis, w czwartkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. Jan Szyszko przed kolejną rozprawą w TSUE: Puszcza Białowieska to perła przyrodnicza, dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, polskiego modelu leśnictwa i polskiej myśli ochrony przyrody

Dnia 12 grudnia 2017 roku odbędzie się kolejna (już trzecia) rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 6-441/17R – Puszcza Białowieska z powodu skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Europejska, na wniosek kół lewacko liberalnych zarzuciła Polsce, że kierując się chęcią zysku wycina drzewa w Puszczy Białowieskiej, będącej obszarem Natura 2000 powodując tym samym, zagrożenie dla integralności obszaru i występujących siedlisk i gatunków ważnych dla Unii Europejskiej.