Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. J. Szyszko: Te osoby, które zaproponowały w 2014 r. wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę UNESCO, zdawały sobie sprawę, że doprowadziły do katastrofalnego stanu

Te osoby, które zaproponowały w 2014 roku wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę UNESCO jako obiekt dziedzictwa przyrodniczego, zdawały sobie sprawę, że doprowadziły do katastrofalnego stanu – mówił prof. Jan Szyszko we wtorkowym wydaniu „Polskiego punktu widzenia” na antenie Telewizji Trwam.

[TYLKO U NAS] Prof. J. Szyszko: Puszcza Białowieska to typowy przykład dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego

Puszcza Białowieska to typowy przykład dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, gdzie obiekt ten jest świetnie udokumentowany pod względem historii użytkowania zasobów przyrodniczych. To, co się tam znajduje, jest pewnym owocem działalności człowieka i to jest swego rodzaju rekord świata – mówił prof. Jan Szyszko w poniedziałkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Prof. J. Szyszko o ewentualnym powiększeniu parku narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej: Najpierw musielibyśmy wyłączyć Puszczę z sieci „Natura 2000”

Tworzenie w tej chwili parku narodowego najpierw zmusza nas ku temu, aby wyłączyć Puszczę Białowieską z sieci „Natura 2000”, ale aby tak się stało trzeba również uzyskać zgodę miejscowej ludności – powiedział prof. Jan Szyszko. Były minister środowiska odniósł się do trwającej dyskusji nad powiększeniem parku narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej. Członkowie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO na rozpoczynającym się dzisiaj szczycie w Baku podejmą decyzję ws. wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego Dziedzictwa.

Próby ratowania Puszczy Białowieskiej

Po raz kolejny w szerokim gronie, z inicjatywy sołtysów i mieszkańców, odbyło się spotkanie dotyczące spraw Puszczy Białowieskiej oraz problemów i potrzeb mieszkańców tego rejonu. Przygotowany został specjalny list do UNESCO. W trakcie rozpoczynającej się dziś sesji organizacja ma dyskutować o wpisaniu Puszczy na listę dziedzictwa w zagrożeniu.

Puszczę Białowieską czeka degradacja

Międzynarodowy Instytut Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych apeluje o rozpoczęcie dialogu na temat sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Naukowcy alarmują, że brak działań naprawczych na terenie Puszczy może doprowadzić do jej degradacji oraz zniszczenia cennych gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej.

Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej skarżą się na bierność ministra środowiska oraz komisarza UE ds. środowiska

Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej kierują zawiadomienie do Prokuratora Generalnego dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra środowiska, a także unijnego komisarza do spraw środowiska. Dotyczy ono braku działań w puszczy, który prowadzi do jej niszczenia i zanikania gatunków ważnych z punku widzenia Unii Europejskiej.

[TYLKO U NAS] Prof. J. Szyszko: Niech KE zwróci uwagę na zakłócenie integralności w Puszczy Białowieskiej

Skoro dla Unii Europejskiej ważna jest integralność obszarów, to niech Komisja Europejska zwróci uwagę na to, że ta integralność została zakłócona i proces zanikania siedlisk i gatunków w Puszczy Białowieskiej narasta. (…) Mieszkańcy powiatu hajnowskiego są tym bardzo mocno zaniepokojeni – powiedział w rozmowie z Telewizją Trwam prof. Jan Szyszko, b. minister środowiska.