Wpisy

Reforma sądownictwa

Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Przewiduje on, że to minister sprawiedliwości, a nie prezesi sądów, będzie zwierzchnikiem dyrektorów, którzy zarządzają finansami i sprawami administracyjnymi sądów.