Wpisy

K. Grajcarek w „Naszym Dzienniku”: Decyzja rządu o odejściu od węgla jest pierwszym krokiem do trwałego i nieodwracalnego zniewolenia Polski

Decyzja rządu o odejściu od węgla – bo to przecież Rada Ministrów zaakceptowała pomysły unijnych biurokratów – jest pierwszym krokiem do trwałego i nieodwracalnego zniewolenia Polski. Jeżeli państwo nie będzie miało własnych źródeł energii, a poza węglem takich nie mamy, to będziemy kupować albo energię, albo paliwo nuklearne do elektrowni atomowych. Tak jak dzisiaj importujemy gaz, tak trzeba będzie kupować paliwo nuklearne. I tego nie potrafię zrozumieć – wskazał w rozmowie z red. Rafałem Stefaniukiem z „Naszego Dziennika” Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

„Nasz Dziennik”: TSUE wzywa do łamania Konstytucji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swych orzeczeniach przekracza zakres praw przyznanych Unii Europejskiej i jej organom. Zasadna jest treść oświadczenia pięciu sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego stwierdzającego, że Trybunał w Luksemburgu w stosunku do Polski podważa hierarchiczny zakres obowiązywania źródeł prawa i zgodność obowiązywania prawa unijnego z nadrzędnością konstytucji państw członkowskich – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

„Nasz Dziennik”: Potrzebna amantadyna

Pomimo szczepienia lub przechorowania osoby, które zakażą się koronawirusem, będą potrzebować leku łagodzącego neurologiczne wirusowe powikłania. Naukowcy ustalili, że u osób zaszczepionych przeciw COVID -19, które mimo to zakaziły się wirusem SARS-CoV-2, występują uciążliwe powikłania, objawy tzw. long-COVID. Szczegółowe analizy opublikowano na łamach „The New England Journal of Medicine”.

Dr M. Romanowski dla „Naszego Dziennika”: Dzięki ustawie antyprzemocowej udało się zakończyć dramaty wielu kobiet, dzieci i osób starszych

Stosowanie ustawy antyprzemocowej jest jak najbardziej realne i skutecznie chroni ofiary przemocy domowej. Pokazują to najlepiej dane statystyczne: otóż już w dwóch tysiącach przypadków dokonano skutecznej izolacji sprawców (…). Z perspektywy czasu widać doskonale, że to dzięki ustawie antyprzemocowej, którą miałem zaszczyt współtworzyć, udało się zakończyć dramaty wielu kobiet, dzieci i osób starszych – wskazał dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, w artykule dla „Naszego Dziennika”.

„Nasz Dziennik”: Zawoalowany przymus szczepień

W ciągu ostatnich dni pojawiły się postulaty, aby pracownicy służby zdrowia, urzędnicy czy pracownicy gastronomii zostali objęci obowiązkowymi szczepieniami. (…) rozważane są rozwiązania, które zwolnią z jakichkolwiek obostrzeń te firmy i przedsiębiorstwa, które wykażą, że ich pracownicy są wyszczepieni – czytamy w sobotnio-niedzielnym wydaniu „Naszego Dziennika”.

„Nasz Dziennik”: Przymus szczepień może naruszać prawa konstytucyjne obywateli

Pomysły objęcia przymusowym szczepieniem określonych grup zawodowych może naruszać przepisy Konstytucji. (…) Chodzi tu o wyrażone w Konstytucji prawa – prawo do prywatności i decydowania o życiu osobistym (art. 47), godność człowieka (art. 30) czy wolność od bycia poddawanym eksperymentom medycznym (art. 39) – czytamy w piątkowym wydaniu „Naszego Dziennika”.

Sz. Wójcik dla „Naszego Dziennika”: WSKSiM wychowuje i kształci dobrych pracowników, dlatego należy ją wspierać

Dzięki Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na rynku pracy pojawiają się ludzie wykwalifikowani w swoich specjalizacjach, ale również posiadający system wartości etycznych, które są dziś poszukiwane. Wspieranie uczelni wychowującej i kształcącej tak dobrych przyszłych pracowników powinno być dla przedsiębiorców celem nadrzędnym – powiedział w rozmowie z Rafałem Stefaniukiem z „Naszego Dziennika” Szczepan Wójcik, mecenas Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.