Wpisy

Więcej rodzin uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, aby Karta Dużej Rodziny przysługiwała także tym rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci. Na zmianach skorzystają więc ci, którzy mają już dorosłe dzieci. Wcześniej, mimo że wychowali oni na przykład czwórkę dzieci, nie mieli możliwości otrzymania takiej karty. Teraz się to zmieni.