Wpisy

Przestój w dostawie energii w elektrowni Jaworzno

Trwa zamieszanie wokół elektrowni Jaworzno, a właściwe wokół niedawno oddanego do użytku bloku. Zarząd Tauronu wstrzymał prace obiektu, tłumacząc to rutynowym działaniem wymaganym w nowych blokach. Inaczej przestój tłumaczy firma „Rafako” realizująca inwestycję. Jej zdaniem w elektrowni doszło do awarii z powodu niskiej jakości spalanego węgla.