Wpisy

Przejęcie Idea Banku z wyłączeniem roszczeń dot. afery GetBack. Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy złożyło skargę

Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezprawną – jego zdaniem – decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie przymusowego przejęcia Idea Banku z wyłączeniem roszczeń poszkodowanych w aferze GetBack.

Pekao SA przejmuje Idea Bank

Idea Bank został przejęty przez Pekao SA, który jako jedyny złożył ofertę w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji. Procedurę wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Przygotowania trwały od wielu miesięcy. Idea Bank Leszka Czarneckiego był w bardzo złej sytuacji i zagrażał stabilności systemu bankowego w Polsce.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prostuje wypowiedzi byłego właściciela Idea Banku Leszka Czarneckiego i jego pełnomocnika Romana Giertycha. Mężczyźni publicznie przekonują, że przymusowa restrukturyzacja była nieuprawniona. UKNF twierdzi inaczej.

Idea Bank zostanie przejęty przez Pekao S.A.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku. Na początku stycznia przyszłego roku zostanie on przejęty przez Pekao S.A. Fundusz zapewnił, że klienci Idea Banku będą obsługiwani cały czas tak samo. Wszystkie depozyty i kredyty zostaną w całości przeniesione do jednego z największych banków.