Wpisy

[TYLKO U NAS] B. Nowak: O wychowaniu i kształceniu dzieci decydują rodzice i opiekunowie. Tu nie może być żadnych sprzeczności

1 września 2022 roku rozpocznie się nowy rok szkolny. Polskie szkoły czekają na uczniów z bogatą ofertą zarówno technologiczną, jak i dydaktyczną. Jednak rodzice powinni czynniej angażować się w działania w szkołach, aby odpowiedzialnie podchodzić do kwestii wychowania swoich dzieci. „Zachęcam, aby rodzice i opiekunowie od samego początku bardzo aktywnie włączali się w działania w szkołach, aby współpracowali z nauczycielami, specjalistami, bo opieka rodziców jest szczególnie ważna. Wszyscy, którzy są zatrudniani do szkół, muszą wiedzieć, że są jedynie pomocą w wychowywaniu dzieci. Tak naprawdę o wychowaniu i kształceniu dzieci decydują rodzice i opiekunowie” – wskazała Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, w środowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Min. P. Czarnek: Dla niesamorządowych szkół i placówek edukacyjnych też potrzeba środków finansowych na rozwój. Dzieci i młodzież ze szkół katolickich również potrzebują kształcenia w dobrych warunkach

Dla niesamorządowych szkół i placówek edukacyjnych również potrzeba środków finansowych na rozwój edukacyjny i infrastrukturalny. Są też szkoły katolickie, które kształcą dziesiątki, a nawet setki tysięcy młodych polskich obywateli. Dzieci i młodzież ze szkół katolickich też potrzebują kształcenia w dobrych warunkach – mówił prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, we wtorkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Min. P. Czarnek: Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe wzmacnia narzędzia wykorzystywane przez kuratorów oświaty

Nie wprowadzamy nic nowego, jeśli chodzi o rolę oraz zadania kuratora oświaty. Wzmacniamy narzędzia po to, by nadzór pedagogiczny był rzeczywiście nadzorem pedagogicznym nad wszystkim, co dzieje się w szkole – powiedział minister Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji i nauki, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Jaroszyński: Ze wszech miar musimy szanować i cenić środowiska intelektualne

Ze wszech miar musimy szanować i cenić środowiska intelektualne: profesorów, doktorów i studentów, że im się chce kształcić. Dzięki temu, że tak mocno otworzyło się na środowiska naukowe, można było się zabezpieczać, żeby otworzyć drogę do nowej Polski – mówił „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja prof. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL.