fot. PAP/Grzegorz Momot

Procesje Bożego Ciała bez limitu osób

Procesje Bożego Ciała w Polsce mogą się odbyć bez limitu 150 osób. Archidiecezja krakowska w komunikacie przedstawiającym wskazania dotyczące tegorocznych procesji Bożego Ciała zachęciła wiernych do „zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”, niezależnie od liczby ich uczestników – informuje „Nasz Dziennik”.

Możliwość taką dają aktualne przepisy prawa wynikające z „IV etapu znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19”. Potwierdza to Ministerstwo Zdrowia, które poinformowało „Nasz Dziennik”, że zgodnie z paragrafem 15 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., zgromadzenia organizowane w ramach działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać na zewnątrz, gdy uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek zakrycia ust i nosa.

W nadesłanej do redakcji „Naszego Dziennika” odpowiedzi na pytanie związane z liczbą uczestników tegorocznych procesji Bożego Ciała Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z Ministerstwa Zdrowia napisała, że: „Należy pamiętać, że ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631) nie jest stosowana do zgromadzeń odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych dlatego też do zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych nie wprowadzono ograniczeń co do maksymalnej ilości uczestników zgromadzenia”.

Odpowiedź ta nie pozostawia wątpliwości, że przy zachowaniu koniecznych środków bezpieczeństwa tradycyjne procesje mogą się odbyć i wziąć w nich może udział tylu wiernych, ilu będzie chciało.

– Zachęcam do organizowania 11 czerwca procesji Bożego Ciała. Jak co roku podążaliśmy za Jezusem Chrystusem ukrytym pod postacią chleba, tak uczyńmy to i w tym roku – wzywa w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Ksiądz biskup Adam Bałabuch apeluje, aby przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez rząd angażować się w tradycyjne życie religijne, w praktyki, które umacniają naszą wiarę i dają o niej świadectwo. Podkreśla w tym kontekście, że tak mocno zakorzenione w naszej polskiej tradycji procesje Bożego Ciała nie mogą zostać przez nas opuszczone.

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. abp Marek Jędraszewski napisał, że zachęca „duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy”, wiernych do „włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału”. Te słowa w sytuacji, gdy ponownie możemy się cieszyć swobodnym dostępem do liturgii i sakramentów Kościoła, stają się wezwaniem dla wszystkich wierzących do „powrotu do normalności” i troski o nasze życie religijne w wymiarze osobistym, ale i społecznym.

Ważne rozporządzenie

Szczegółowe informacje na temat liczby osób mogących uczestniczyć w procesjach Bożego Ciała możemy znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. (poz. 964) w czwartym rozdziale „Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności” w ustępie ósmym, gdzie czytamy, że „Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”. Wobec tego zniesienie obostrzeń obejmuje kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Od soboty, 30 maja, limit osób przestał obowiązywać. Podobnie rzecz się ma z uroczystościami pogrzebowymi, gdzie nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Wracajmy do praktyk religijnych

Ksiądz Łukasz Michalczewski z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej w rozmowie z nami zauważa, że po okresie ograniczeń udziału wiernych w życiu liturgicznym Kościoła, teraz, gdy już możemy w pełni korzystać z życia religijnego, nie wolno nam tego zaniedbać.

– Wiernych naszej archidiecezji zachęcamy do udziału w procesjach Bożego Ciała. Jest to dobry moment, by prosić Boga o wygaśnięcie epidemii i podziękować za to, co udało się do tej pory w tej materii dobrego dokonać – dodaje nasz rozmówca.

Zaznacza, że wszystko to musi się odbywać z zachowaniem dystansu społecznego i wymaganych maseczek, jednak z radością powinniśmy włączyć się w tę piękną tradycję, która – jak podkreśla – w Krakowie nie zaginie.

– Zapraszamy na procesję Bożego Ciała w Krakowie, która rozpocznie się 11 czerwca Mszą św. o godzinie 9.00 w katedrze na Wawelu, a następnie traktem królewskim uda się na Rynek – zachęca do wzięcia udziału i świadczenia o swojej wierze ks. Łukasz Michalczewski.

W drodze na Rynek procesja zatrzyma się przy ołtarzach zlokalizowanych przy kościołach: św. Idziego, św. Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy bazylice Mariackiej. W procesji, jak co roku, może uczestniczyć kilka tysięcy osób.

Nasz Dziennik

drukuj