XIII Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki”: ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, Kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej KUL JPII: Teologia i uniwersytet w poszukiwaniu i służeniu prawdzie według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

drukuj