fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] Ks. kard. G. Müller: Uniwersytet nie może zrezygnować z naturalnej teologii filozofii jako nauki o Bogu

Jeśli uniwersytet chce być przestrzenią uniwersalnej wiedzy, nie może zrezygnować z naturalnej teologii filozofii i teologii nadprzyrodzonej jako nauki o Bogu i Jego objawieniom – powiedział ks. kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w murach WSKSiM podczas XIII Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki”.

Ks. kard. Gerhard Müller w prelekcji pt. „Teologia jako dyscyplina uniwersytecka według Johna Henry’ego Newmana” zaznaczył, że „idea uczelni zależy od obrazu człowieka”.

– Johna Henry Newman określa swoją koncepcję uniwersytetu poprzez wiedzę o integracji ludzi ze światem. Dzięki jedności ciała i duszy osoba ludzka zostaje umiejscowiona w świecie warunków materialnych oraz w dramacie historii i społeczeństwa. Biegunowa jedność człowieka i świata otwiera się na nadrzędną jedność tych obu pojęć, którą jest Bóg. Jeśli uniwersytet chce być przestrzenią uniwersalnej wiedzy, nie może zrezygnować z naturalnej teologii filozofii i teologii nadprzyrodzonej jako nauki o Bogu i jego objawieniom. W przeciwnym razie uniwersytet zignorowałby kluczowy aspekt bycia człowiekiem. Uniwersytet nie byłby wtedy uniwersalny – zauważył b. prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Integracja teologii filozoficznej i teologii historycznego samoobjawienia się Boga na uniwersytecie zakłada, że religia nie jest rozumiana jako kwestia osobistego gustu, subiektywnej opinii lub odczuć, ale raczej jako kwestia wiedzy i racjonalnego poznania – kontynuował.

– Istnieje szeroka tradycja uzasadnienia religii poza wiedzą poprzez odwoływanie się do samego poczucia absolutu. Albo mówi się, że religia wyraża coś nieokreślonego jako warunek wszelkiego obiektywnego doświadczenia, ale tego, co absolutne, nie można udowodnić empirycznie i racjonalnie. Poglądy te nie są wiarygodne. Zaprzeczają one ewidentności teologii naturalnej i przekonaniu o racjonalności wiary w Objawieniu. Wiara w Objawienie poprzez swoją racjonalność chce zwrócić się do niewierzącego, który szuka prawdy. Teologia może zawierać dużą ilość wiedzy historycznej i kulturowej, oferując niezwykłą głębię refleksji filozoficznej. Cel uniwersytetu, jego ukierunkowanie na całość wiedzy, nie zostałby osiągnięty, gdyby teologię usunięto z kanonu przedmiotów – wskazał ks. kard. Gerhard Müller.

Duchowny powiedział, że „teologia jest nauką niezależną, ponieważ ma swój własny obszar tematyczny, jakim jest Bóg”.

– Teologia traktuje wszystko to, co istnieje w odniesieniu do Boga jako źródło i cel całej rzeczywistości, wiąże się z wszystkimi innymi naukami dot. tego, co stworzone, gdyż – jak każda nauka – rozważa określone wymiary skończoności, jej podstawową relację z Bogiem. Teologia nie może pozwolić sobie na zdegradowanie jej do roli tzw. fizykoteologii – zaznaczył prelegent.

Ks. kard. Gerhard Müller podkreślił, że „treści Credo są przekonujące tylko wtedy, gdy nie są nadużywane jako subiektywne impulsy, metaforyczne ramy i poetyckie złagodzenie surowego, nihilistycznego doświadczenia świata”.

– Ale kiedy ich fundament w rzeczywistości Bożej da się racjonalnie przekazać poszukującemu poznania. Zwłaszcza do sług Słowa, które stało się ciałem, i teologów jest skierowane dziś i jutro żądanie Piotra, który przez wyznanie Chrystusa, Syna Boga żywego, jest skałą, na której Pan zbudował swój Kościół. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest – powiedział były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

radiomaryja.pl

drukuj