XI Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę, telegram do Ojca Świętego Benedykta XVI

Audio MP3
Pobierz

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Benedykt XVI

Kochany Ojcze Święty!!!

Młodzi słuchacze Radia Maryja, zgromadzeni w dniu 20 czerwca 2009 r. przed tronem Królowej Polski na Jasnej Górze, pod przewodnictwem Ks. biskupa polowego WP, gen. dyw. prof. Tadeusza Płoskiego, O. Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja i naszych Księży Opiekunów, przesyłają Ci z wielką miłością wyrazy jedności i modlitwy.
W tym roku rozważamy wspólnie temat: „Otoczmy troską życie!”, który nasi Pasterze zaproponowali Kościołowi w Polsce jako hasło roku duszpasterskiego. Razem dziękujemy za dar życia, odkrywamy jego znaczenie i wartość, oraz mówimy „NIE” wszystkim przejawom cywilizacji śmierci. Stając po stronie życia chcemy zwłaszcza otaczać troską życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
W rozpoczynającym się roku poświęconym tajemnicy kapłaństwa otaczamy modlitwą naszych duszpasterzy i modlimy się o nowe, święte powołania.
Pragniemy zapewnić Cię Ojcze Święty o naszej miłości, oddaniu i gorącej modlitwie za Ciebie i w Twoich intencjach.

Młodzi Słuchacze Radia Maryja

Jasna Góra, 20 czerwca 2009

drukuj