XI Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę, świadectwo dr. inż. Antoniego Zięby

Dziękuję za zaproszenie mnie na tę wspaniałą pielgrzymkę, jestem ogromnie rad, że mogę tych kilka chwil poświęcić spotkaniu z młodzieżą i podzielić się w sposób szczególny swoim doświadczeniem związanym z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Gdyby nie nauczanie Jana Pawła II, powiem dokładnie skierowane do Polaków w czasie pierwszej pielgrzymki do naszej Ojczyzny w czerwcu 1979 roku, to mnie by tutaj nie było. Krucjata modlitwy w obronie poczętych dzieci chyba też by nie powstała.

Czas na świadectwo: 7 czerwca 1979 roku, a więc prawie dokładnie 30 lat temu, w Kalwarii Zebrzydowskiej Ojciec Święty wygłosił najważniejsze wezwanie, najistotniejsze orędzie – apel o modlitwę. Pozwólcie, że przytoczę, przypomnę te słowa naszego umiłowanego Papieża: „Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać – powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek, nie tylko samą doczesnością i nie tylko poprzez zaspokajanie materialnych pragnień, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie, może to być nawet modlitwa bez słów”. Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek indziej, przemówi to proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy, a jest to wezwanie najważniejsze, najistotniejsze orędzie. To słowa Ojca Świętego z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dzień później w Nowym Targu, mówiąc o obronie życia, Ojciec Święty wypowiedział takie zdanie: „I życzę, i modlę się o to stale, modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, była wierna świętemu prawu życia”. Z tej wypowiedzi Jana Pawła II zrodził się pomysł krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. To narodziło się na spotkaniu różańcowym w maju 1980 roku. Krucjata miała dwa wielkie modlitewne cele. Mówiliśmy wprost o proszeniu wszechmocnego Boga o dwa wielkie cuda. Pierwszym celem krucjaty było obudzenie sumienia Narodu i uwrażliwienie każdego Polaka na wielką nienaruszalną wartość – godność życia każdego człowieka od pierwszej chwili poczęcia. Drugi cel sformułowany w maju 1980 roku to prośba do wszechmocnego Boga, aby w naszej Ojczyźnie anulowano proaborcyjne prawo i wprowadzono prawo chroniące życie nienarodzonych dzieci. Sytuacja w czasach komunistycznych była bardzo trudna, ale mieliśmy ten wielki dar, dar wiary, i ufaliśmy, że wszechmocny Bóg wysłucha naszych próśb. Przecież u Boga nie ma nic niemożliwego.

Mówiąc krótko, po 12 latach modlitwy dziesiątków tysięcy osób w całej Polsce 7 stycznia 1993 roku Sejm anulował zbrodnicze aborcyjne prawo i przyjął ustawę chroniącą życie nienarodzonych. Jeszcze niedoskonałą, bo wiemy, że są te haniebne wyjątki, ale ustawę chroniącą życie nienarodzonych. Polska jest dzisiaj uznawana za lidera w obronie życia wśród wszystkich państw na świecie. Dosłownie przed wyjazdem tutaj, do Częstochowy, wszedłem jak zwykle na amerykańską stronę obrońców życia i tam znalazłem materiały, które potwierdzają, że obrońcy życia, tym razem amerykańscy, uważają, że Polska jest przykładem, nadzieją i natchnieniem dla tych ludzi, którzy bronią życia, chcą zabezpieczyć podstawowe prawo człowieka, jakim jest prawo do życia od poczęcia po naturalny kres.

Kochani, przejdźmy do konkretów. Co można zrobić, aby bronić życia? Ja od kilkudziesięciu lat, odpowiadając na to pytanie, podaję cztery wskazania, cztery punkty, które sformułował wybitny amerykański obrońca życia doktor medycyny John Winkler. Ujął to w czterech punktach. Pierwsze – modlić się. Modlitwa musi być podstawą naszego zaangażowania w wielkie dzieło obrony życia. Drugie – uczyć się. Uczyć się to jest ogromnie ważne w sytuacji medialnej i takiej, jaka jest w naszej Ojczyźnie i całym świecie. Musimy powiedzieć bardzo jasno: potężne media budują antycywilizację, kulturę śmierci, kłamią wręcz w niewiarygodny sposób i trzeba, żebyśmy znali prawdę, żebyśmy mieli wiedzę, która pomaga nam bronić życia każdego człowieka. Trzeba więc korzystać w sposób regularny z dobrej prasy katolickiej i z radia, Telewizji Trwam. Zachęcam gorąco do regularnego korzystania z mediów katolickich. Tutaj – wiemy – szczególną rolę w dziele obrony życia, niezastąpioną w Polsce, pierwszoplanową odgrywają Radio Maryja i Telewizja Trwam, i oczywiście „Nasz Dziennik”. Kochani, trzeba korzystać ze stron internetowych obrońców życia. Zapraszam na naszą stronę obrońców życia http://www.pro-life.pl. Tam znajdziecie wiarygodne, udokumentowane materiały, które pozwolą wam bronić życia w każdej sytuacji i każdego człowieka. Trzeci punkt to uczyć innych. Kiedy sami posiądziemy wiedzę, kiedy sami nauczymy się w sposób kompetentny, rzeczowy, udokumentowany wiarygodnym źródłami bronić życia, trzeba, żebyśmy tą wiedzę przekazywali innym. Jak to możemy zrobić? Choćby najprościej – zaprosić na naszą stronę internetową, zachęcić młodych do regularnego korzystania ze wspaniałej cotygodniowej audycji w piątek w Radiu Maryja „Czas wzrastania”, korzystania ze znakomitego dwumiesięcznika „Miłujcie się” i „Naszej Drogi”, dwutygodnika dla młodzieży katolickiej. To musi być robione systematycznie.

Tu przypomnę tylko jedno zdanie, ostrzeżenie, które wypowiedział Ojciec Święty Benedykt XVI rok temu do młodych w Sydney, wołał i apelował: „Nie dajcie sobą manipulować”. To były słowa skierowane do młodych, na światowym spotkaniu młodych. Dzisiaj zakres manipulacji, kłamstw w mediach publicznych jest niewiarygodny i trzeba być roztropnym, trzeba być ostrożnym, trzeba być mądrym, zdobywać informacje z prawdziwych źródeł, wiarygodnych źródeł. I ostatni punkt – pomagać. Trzeba także pomagać i tym matkom samotnym, i rodzinom wielodzietnym, i tym organizacjom, stowarzyszeniom, które bronią życia. Bo my nie mamy żadnych funduszy ani z UE, ani z budżetu, ani od nowego prezydenta USA, który – jak wiecie – wyasygnował prawie miliard dolarów w styczniu tego roku na promowanie zbrodni aborcji, antykoncepcji w skali całego świata i te pieniądze płyną także do Polski.

Kochani, jesteśmy w szczególnym miejscu. Pozwólcie, że zakończę to wystąpienie słowami skierowanymi do was, a słowami Jana Pawła II z 15 sierpnia 1991 roku: „Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie takich wartości jak ochrona prawa człowieka do życia, począwszy od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Proszę was o to! Szczęść Boże.

drukuj