Głosimy piękno i wartość życia

Młodzi słuchacze Radia Maryja na Jasnej Górze

Po raz jedenasty młodzi słuchacze Radia Maryja z całej Polski licznie pielgrzymowali do narodowego sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, by razem się modlić. Hasłem, które towarzyszyło sobotniemu spotkaniu na placu przed jasnogórskim szczytem, były słowa „Otoczmy troską życie”. Uroczystej Eucharystii, która była głównym punktem pielgrzymki, przewodniczył ks. bp Tadeusz Płoski, ordynariusz polowy Wojska Polskiego. „Razem dziękujemy za dar życia, odkrywamy jego znaczenie i wartość, oraz mówimy ‚NIE’ wszystkim przejawom cywilizacji śmierci” – napisali młodzi w specjalnym telegramie do Ojca Świętego Benedykta XVI.

– Trzeba powiedzieć, że zawsze dla chrześcijan i dla Chrystusa nie jest łatwo. Zawsze muszą przebijać się przez ciemność – podkreślił, dziękując młodzieży za przybycie na Jasną Górę o. Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja zachęcał też, aby nigdy nie powtarzać żadnych niesprawdzonych informacji, a zawsze szukać prawdy u źródła. Te słowa Ojca Dyrektora to ważne przypomnienie, zważywszy na to, że także w sobotę były prowokacyjne próby zakłócenia tego spotkania.

– Przyjechałam tutaj z pielgrzymką młodych słuchaczy, bo Radio Maryja daje mi radość i szczęście – wyznała Diana z Białegostoku. Podobnie mówili inni. – Pielgrzymka to dla mnie nie tylko okazja do modlitwy, do nawiedzenia ważnego dla naszego kraju sanktuarium, ale także wspaniała szansa na spotkanie ludzi, którzy myślą podobnie. Bo Radio Maryja – wbrew temu, co mówi wiele mediów – nie jest tylko dla ludzi starszych, ponieważ głosi wartości uniwersalne – wiarę katolicką, patriotyzm, uczy odpowiedzialności za siebie, za innych, za Polskę i moim zdaniem dobrze wychowuje młodych ludzi, bo znajdują w nim dobrą formację duchową i religijną – podkreślił Filip z Sandomierza.

„A przecież ja to wiem i ty to wiesz, że życie wielkim darem jest, otoczmy troską życie” – te słowa hymnu napisanego specjalnie na tę okazję przez o. Piotra Andrukiewicza CSsR, opiekuna Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja i współorganizatora pielgrzymki, wielokrotnie rozbrzmiewały na jasnogórskim szczycie. W czasie spotkania młodzi wysłuchali świadectw dotyczących między innymi troski o życie i życia w czystości, modlili się na różańcu i wzięli udział w Apelu Jasnogórskim. Kulminacyjnym punktem programu była uroczysta Eucharystia. – Otoczyć troską życie to najpierw zaprzyjaźnić się z Bogiem, który jest najlepszym Obrońcą człowieka – mówił w homilii ordynariusz polowy Wojska Polskiego ks. bp Tadeusz Płoski, który przewodniczył Mszy Świętej. – Tylko Bóg może nauczyć nas sztuki błogosławionego życia na tej ziemi, którą my, ludzie, zamieniamy często w dolinę ciemności i w padół łez – podkreślił, dodając, że im bliżej jesteśmy Boga, tym lepiej potrafimy chronić życie człowieka.

Do Ojca Świętego Benedykta XVI młodzi słuchacze Radia Maryja wystosowali specjalny telegram, w którym zapewnili o swojej miłości, oddaniu i gorącej modlitwie za Piotra Naszych Czasów oraz przedstawili hasło pielgrzymki: „Otoczmy troską życie”. – Zawsze marzyłam, by przyjechać na Jasną Górę na pielgrzymkę młodych słuchaczy Radia Maryja. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu mogłam dzisiaj być – wyznała Agnieszka Mikołajczyk z Łodzi.

Spotkanie młodych słuchaczy Radia Maryja u stóp Pani Jasnogórskiej ubogacały występy zespołu muzyki sakralnej Lumen pod dyr. Zbigniewa Małkowicza. Towarzyszyły mu chór Signum Spei z Zamościa i chór studentów WSKSiM oraz Orkiestra Włościańska z Zamościa. Młodzi nie tylko włączali się śpiewem w występy artystów, ale także radosnym tańcem. Przybyłych na Jasną Górę młodych powitali Ewelina i Paweł, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którzy podobnie jak rok wcześniej wprowadzali obecnych w kolejne punkty programu. Podczas spotkania miało miejsce połączenie satelitarne z młodzieżą zgromadzoną na czuwaniu modlitewnym na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku. Obecny tam o. Zdzisław Klafka CSsR przekazał pozdrowienia i specjalne przesłanie, w którym wskazał na św. Brunona z Kwerfurtu jako patrona na dzisiejsze czasy. – Niech przykład św. Brunona napełnia was nadzieją, byście nie bali się wyjść naprzeciw wszystkim próbom, jakie was czekają, i byście nie zmarnowali tego daru Chrystusowego krzyża – życzył młodym o. Klafka.

Nadszedł czas świadectw, które niezwykle ubogaciły spotkanie. Wśród tych, którzy dzielili się z młodymi swoimi refleksjami, była Anita Suraj, studentka II roku politologii w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, która nie tylko przybliżyła, jak wyglądają studia na toruńskiej uczelni, ale także powiedziała, dlaczego są wyjątkowe. – Dlatego, jeśli się lękasz, nie bój się! Tylko żywe ryby płyną pod prąd. Studiuj w naszej szkole, bądź razem z nami! – zachęcała Anita Suraj.

Jak bronić życia?

Swym świadectwem o obronie życia ludzkiego z młodymi podzielił się w czasie pielgrzymki dr inż. Antoni Zięba. Przypomniał wiele fragmentów nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II na temat poszanowania życia. Wskazał też konkretnie, co można zrobić, aby bronić życia. Po pierwsze – modlić się. Po drugie – uczyć się. – Musimy powiedzieć bardzo jasno: potężne media budują antycywilizację, kulturę śmierci, kłamią wręcz w niewiarygodny sposób i trzeba, żebyśmy znali prawdę, żebyśmy mieli wiedzę, która pomaga nam bronić życia każdego człowieka – mówił, zachęcając do korzystania w sposób regularny z dobrej prasy katolickiej i z radia, Telewizji Trwam. Trzeci punkt to uczyć innych.

– Kiedy sami posiądziemy wiedzę, kiedy sami nauczymy się w sposób kompetentny, rzeczowy, udokumentowany wiarygodnymi źródłami bronić życia, trzeba, żebyśmy tę wiedzę przekazywali innym – podkreślał. I ostatni punkt to pomagać. – Trzeba także pomagać i tym matkom samotnym, i rodzinom wielodzietnym, i tym organizacjom, stowarzyszeniom, które bronią życia – mówił.

Przyjechali trwać na modlitwie

Po godzinie 20.00 na placu jasnogórskiego szczytu ucichł radosny gwar i młodzi słuchacze Radia Maryja zagłębili się w modlitwie różańcowej, do której rozważano fragmenty wypowiedzi Sługi Bożego Jana Pawła II. Wielu modliło się na otrzymanych od innych pielgrzymów różańcach, które były wyjątkowym darem przygotowanym specjalnie na tę okazję. Gdy młodzież trwała na modlitwie, na pochmurnym dotąd niebie pojawiły się pierwsze promienie słońca, a zaraz po nich piękna tęcza, która sprawiła ogromną radość obecnym na placu.

Jak zawsze o godz. 21.00 na Jasnej Górze zabrzmiał Apel Jasnogórski. Tym razem prowadzony był ze szczytu, rozważanie apelowe wygłosił o. Piotr Chyła, wikariusz prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. – Nie lękajcie się! Chrystus, Kościół niczego was nie pozbawia, ale wszystko daje! Nie lękajcie się iść za Chrystusem w waszym życiu – wołał do młodych ojciec Chyła. – Biegnijcie za głosem waszego serca ku prawdzie i nie lękajcie się nazywać zła złem. Nie dopuszczajcie w waszym życiu przeciętności i łatwych kompromisów. Biegnijcie i zmagajcie się w walce o piękno waszych serc, o piękno waszego życia – wzywał, zachęcając, by młodzi szukali w swoim życiu tego, co „wielkie i szlachetne, tego, co czyste i święte, tego, co wymagające”.

W czasie Apelu Jasnogórskiego – gdy zaczynało się robić ciemno – wzdłuż jasnogórskich wałów zapłonęły pochodnie trzymane przez młodych słuchaczy Radia Maryja. Młodzi trzymali także w rękach lampiony, które były symbolem tego, że chcą być światłem pośród ciemności tego świata.

Na rozpoczęcie głównego punktu programu – uroczystej Eucharystii – w imieniu stróżów Jasnej Góry przywitał młodych pielgrzymów o. Karol Oset, podprzeor sanktuarium. Wyraził nadzieję, że zawołanie „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które zawsze wyróżniało Polaków, nadal będzie znakiem rozpoznawczym dla nas w Europie i świecie. – Mamy głęboką nadzieję, że wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj angażują się w dzieła powstałe przy Radiu Maryja – myślę nie tylko o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – wniosą w życie społeczne to całe bogactwo duchowych wartości ukształtowanych na Bożych przykazaniach chrześcijańskiej moralności i tej maryjnej pobożności – podkreśli ojciec Oset.

Jedynie miłość chroni

Mszę św. pod przewodnictwem ks. bp. Płoskiego wpsółkoncelebrowali o. Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja, o. Krzysztof Bieliński, rektor WSKSiM, o. Chyła oraz ojcowie z Radia Maryja i duszpasterze, którzy przybyli do sanktuarium wraz z młodzieżą.

W homilii ksiądz biskup, nawiązując do hasła pielgrzymki, mówił, czym jest troska o życie. – Chcemy raz jeszcze uświadomić sobie, jak wielkim darem Bożym jest życie, zachwycić się jego pięknem, ożywić w sobie wdzięczność, a zarazem odpowiedzialność za życie własne i naszych bliskich w rodzinie oraz za życie wszystkich naszych bliźnich i za otaczający nas świat – mówił, bo jak podkreślił, życie tylko dla siebie nie jest życiem w pełni, gdyż zamyka człowieka w niszczącym go egoizmie. – Jedynie miłość chroni życie – podkreślił ksiądz biskup, jednocześnie wskazując, że nie można ulegać naiwności, która oznacza mylenie miłości z czymś, co miłością nie jest: z uczuciem czy zakochaniem, z tolerancją, czy akceptacją. Jak wyjaśnił, mylenie miłości z jej imitacjami może prowadzić do tragedii i śmierci. Podobnie groźne są naiwne wizje wolności. – Życie może chronić tylko ktoś, kto używa wolności wyłącznie w jednym celu: po to, by kochać, czyli chronić życie i promować rozwój każdego spotkanego człowieka – podkreślił ks. bp Płoski.

Po Komunii Świętej na dziękczynienie zabrzmiała pieśń „Abba Ojcze”, a po niej odbył się niesamowity pokaz sztucznych ogni, który rozświetlał plac. Młodzież, trwając w dziękczynieniu, śpiewała, że „Jezus jest Panem”.

Na zakończenie do pielgrzymów zwrócił się Ojciec Dyrektor, który podziękował wszystkim za obecność i wspólną modlitwę, życząc, by młodzi byli pięknym światłem w świecie. W sobotę przypadała także 38. rocznica święceń kapłańskich założyciela Radia Maryja, któremu młodzi złożyli życzenia oraz wręczyli kwiaty i pluszową maskotkę Kaczora Donalda w moherowym berecie. Młodzi na placu gromkimi brawami i śpiewem przyłączyli się do życzeń.

– Mam nadzieję, że sama pielgrzymka przyniesie wspaniałe owoce i pozwoli mi pogłębić moją wiarę, zbliżyć się do Boga, a także budować lepsze relacje z innymi ludźmi. To było wyjątkowe przeżycie! Teraz na pewno będę więcej słuchał Radia Maryja i za rok też na pewno przyjadę! – mówił Darek z Rudki koło Tarnowa.

Maria Popielewicz, Jasna Góra
drukuj