Spróbuj pomyśleć


Pobierz Pobierz

Szczęść Boże!

Po raz kolejny Papież Franciszek zerwał z wszelką poprawnością polityczną, nazywając holokaust Ormian pierwszym aktem ludobójstwa XX w. Doraźne interesy tzw. Zachodu nakazywały by milczeć i udawać, że nic się nie stało w 1915r. na wschodzie Imperium Ottomańskiego. Wszak Turcja stanowi ważny i od lat wysoko finansowany bastion stabilizacji militarnej w najbardziej zapalnym punkcie na mapie świata. Po cóż więc wspominać półtora miliona ofiar Ormian oraz innych etnicznych grup autochtonicznych i chrześcijańskich zamęczonych na śmierć ze szczególnym okrucieństwem przed stu laty, skoro to właśnie dzisiejsi Turcy mogą powstrzymać dłoń zbrodniarza czyniącego światowe widowisko z obcinania głowy jednej po drugiej niewinnej ofierze masowej egzekucji.

Współczesny dżihadysta czyni to w imię islamu, pomimo że kompetentne władze wyznaniowych związków muzułmańskich jednoznacznie stwierdziły, że okrutni barbarzyńcy, nie mają prawa określać się jako muzułmanie. Uprawnieni przywódcy i znawcy religii abrahamowych, jak nasz papież, zastępca Jezusa Chrystusa na ziemi, a po swojemu – patriarchowie prawosławia, teologowie protestantyzmu, czy mufti liczących się odłamów islamu – to jedyne osoby, które wyznaczają model prawdziwego chrześcijaninia czy muzułmanina. A kto wyznacza model prawdziwego żyda według pierwszej z trzech religii abrahamowych, czyli religii mojżeszowej? W odróżnieniu od islamu jako punkt odniesienia mamy tu do dyspozycji Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Ze Świętej Księgi wynika, że naród wybrany podzielił ludzi na dwie kategorie: żydów i gojów. Prawdziwy żyd to człowiek Starego Przymierza, goj to poganin, nie bedący wyznawcą religii mojżeszowej. Żyd odrzucający Stare Przymierze tracił miano prawdziwego żyda i stawał się gojem, poganinem, jak to się stało z północnymi plemionami Izraela z ich kultem złotego cielca, po naszemu bałwana. Cokolwiek by o sobie nie mówił i jakkolwiek by nie był traktowany przez otoczenie, żyd przestaje być żydem, kiedy nie jest wyznawcą religii mojżeszowej. Nie liczy się ani pochodzenie, ani deklarowana tożsamość kulturowa. Takie stanowisko zajęły zresztą sądy państwa Izrael, kiedy to o. Daniel Rufeisen, OCD, polski karmelita żydowskiego pochodzenia, starał się o szybką ścieżkę uzyskania obywatelstwa w w tym kraju. Schronienie przed Niemcami na ponad rok zapewniło mu Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Ukrywany przez bohaterskie siostry zakonne zdecydował o konwersji na katolicyzm. W obiektywnej interpretacji podziału na żydów i nie-żydów czyli pogan, nie ma odniesienia do wiary przodków czy rasistowskiej analizy drzewa genealogicznego na miarę Hitlera. Nie ma też miejsca na takie sprawy, jak nieuczciwe praktyki hadlowe, skłonność do tworzenia tajnych związków zmierzających do przejmowania kontroli nad własnością i kulturą innych ludzi, czy też traktowanie osób ludzkich przedmiotowo, z bezwzględną eksploatacją pracowników i wiktymizacją seksualną bezbronnych ofiar na czele. Pojedyncze przypadki prowadzące do uogólnień legły u podstaw antysemityzmu, który wielokrotnie i niezwykle mocno był i jest potępiany przez naszych papieży. W chwilach najcięższej próby wiary Kościół Rzymskatolicki nigdy nie waha się stawać w obronie bezbronnych. Daje to prawo katolikom odrzucić strach przed fałszywymi oskarżeniami o antysemityzm i żądać odpowiedzialności za ciężkie zbrodnie od zdrady ojczyzny i współobywateli po gwałt na nieletnich, niezależnie od wyznawanej czy też porzuconej lub udawanej religii sprawcy. Podobnie narodowość sprawcy nie może być powodem do fałszywych oskarżeń o antygermanizm, antyukrainizm, itd. Zbrodniarze nie nazwani po imieniu, nie naznaczeni piętnem złoczyńców, odradzają się w następnych pokoleniach, w kolejnych epokach dopuszczają się nowych zbrodni. Uważają, że im wolno, skoro poprzednikom wszystko uszło uszło płazem. Przykłady z naszego kraju i nabliższej zagranicy same cisną się na usta. Wielu uznawało i uznaje nadal bestialskie zbrodnie wobec Polaków za dopuszczalne i bezkarne. Tak, jak wobec Ormian.

Dwudzielny podział na żydów i gojów – pogan został unieważniony przez Nowe Przymierze, które Pan Bóg zawarł z całą ludzkością, odpuszczając wszystkie jej grzechy przez Mękę na Krzyżu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Jak pisze Św. Paweł: „27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 28 Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. 29 Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.”

Jak należeć do Chrystusa, jak być prawdziwym a nie fałszywym chrześcijaninem przypomniały nam odczytane w II Niedzielę Wielkanocną – Miłosierdzia Bożego słowa Ewangelii św. Jana „2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, 3 albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.”

Jego przykazania nie są ciężkie, PT Kandydaturo na fotel prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Niektórzy z was mogą przestać szydzić z wyborców i wykazać się się minimum odwagi cywilnej, kończąc z udawaniem katolików.

Boże przykazania nie są ciężkie, szanowni wyborcy, którzy po drodze z niedzielnej mszy świętej do urny wyborczej zapominacie, że jesteście chrześcijanami.

Jego przykazania nie są ciężkie droga młodzieży nadal gotowa dać się nabierać na wierutne kłamstwa skompromitowanych polityków, którzy obiecywali wam naukę przygotowującą do sukcesu w konkurencyjnym świecie, płatną pracę, tanie mieszkania i bezpieczeństwo rodzin i firm, a dali liwidację szkół, zawalone matury, bezrobocie lub śmieciowe umowy na groszowe wynagrodzenie, pracę do śmierci, zlewaki i nory lub kartony w Londynie oraz najgorsze z możliwych warunki działalności gospodarczej. Jak to się stało, że ludzie mogli łyknąć taką ściemę? Wiadomo: zadziałał stary pogański numer z odurzaniem nachalnie podsuwanymi wam psychotropami, też tymi własnej produkcji, które wytwarza organizm seksoholika. Pijąc, jarając i … tak dalej oddaliście za nic dorobek całych poprzednich pokoleń i nie macie niczego do przekazania następnym. A kto wami się zajmie w chorobie i na starość? Minister zdrowia? ZUS? Socjal zagranicą? Żarty na bok. Pozostaje liczyć na zakłady karne a i tam kolejki – jak w szpitalach – będą się tylko wydłużać. Własne dzieci przecież wam nie pomogą, bo nie chcecie zakładać stabilnych rodzin owocujących licznym potomstwem. Jednak w każdej chwili wszystko możecie zmienić na lepsze. Przecież jesteście młodzi. Drogą jest Jezus Chrystus.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

(Poza nagraniem: rozszerzenia przekraczające pojemność czasową radiowego felietonu znajdą Państwo na stronie www.halat.pl ; tamże przypisy, odnośniki i ilustracje.)

drukuj