Spróbuj pomyśleć


Pobierz Pobierz

Szczęść Boże!

Sięgając Himalajów śmieszności, stary reżim wypełnia własne środki masowego przekazu wicami z kabaretu PZPR, zgranymi już w czasach PRLu. Swój złoty wiek Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe także kończą numerem ze sztandarem: 1. skompromitowany sztandar wyprowadzić – 2. przemalować – 3. wprowadzić na scenę historii, jako zupełną nowość. Świeżo pomalowany sztandar lśni mokrą farbą a pod nim znane twarze pokryte grubym na palec maskującym makijażem. Aby nikogo nie urazić, powiem ogólnie, że malowanie zwłok nie przywróci nikogo do życia w roli polityka sprawującego realną władzę.

Reakcja ludzi na zakłamanie ma charakter z jednej strony alergiczny u pokoleń uczulanych propagandą przez dziesięciolecia, a z drugiej strony – wrodzony, typowy dla pokolenia najmłodszego. Młodzież, która pragnie odrzucić fałsz i zakłamanie to skarb ludzkości, jej bunt przeciwko rządom posługującym się fałszem i zakłamaniem to wprost bunt przeciwko diabłu, który według słów Pana Naszego Jezusa Chrystusa „Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (Ewangelia według św. Jana 8:44). Odróżnić prawdę od kłamstwa pomoże nastolatkom i młodym dorosłym św. Archanioł Michał, ten sam, którego na pomoc wezwał Ojciec Święty Franciszek, kiedy to 5. lipca 2013r. w obecności emerytowanego papieża Benedykta XVI oddał Państwo Miasto Watykan pod opiekę św. Józefa i św. Michała Archanioła i równocześnie w Ogrodach Watykańskich odsłonił przepiękny posąg Archanioła Zwycięzcy.

Walka z fałszem i zakłamaniem to walka o wolność, o wolność naszą i waszą, w czym – jak wiadomo – Polacy specjalizują się od wieków i przez co stanowią przedmiot odwiecznej nienawiści wrogów wolności. Nie o własną wolność walcząc a o „waszą”, Tadeusz Kościuszko torował drogę wyzwoleniu chłopów pańszczyźnianych w Polsce i czarnych niewolników w Ameryce. Z kolei nie tylko do Polaków a do wszystkich ludów imperialnej Rosji jęczących pod carskim knutem adresowane było zawołanie 'W imię Boga za Naszą i Waszą Wolność’, które po polsku i po rosyjsku powstańcy listopadowi roku 1831 zamieszczali na swoich sztandarach. Podobnie, tym razem przeciwko niemieckim ludobójcom, skierowane było nieoficjalne motto Polski podczas II wojny światowej. Walkę z fałszem i zakłamaniem, a tym samym walkę o wolność każdego człowieka, niezłomnie dźwiga na swoich barkach polski Kościół Rzymskokatolicki, wspólnota wiernych z nadzwyczajnym poświęceniem prowadzona przez duszpasterzy w Ojczyźnie i na obczyźnie. Prowadzona wąską i trudną drogą nad przepaścią, do której niejeden już wpadł, bezwiednie i bezrefleksyjnie ulegając podszeptom diabła – ojca kłamstwa. W otchłani fałszu i zakłamania nie ma innego prawa niż prawo dżungli, stąd śmiertelne starcia drapieżników o zajęcie pozycji decydującej o życiu i śmierci wszystkich pozostałych. Głos słabych, niezdolnych do obrony, nie liczy się wcale. Dlatego partyjne jatki wymagają czujnej uwagi. Stalin i Hitler wyrzynali w pień jakąkolwiek opozycję; po wymuszeniu posłuchu terrorem, stanęli na czele systemów zbrodni segregujących ludzi na tych, którym wolno żyć i tych, których należy zagłodzić na śmierć, zagazować, powiesić, zastrzelić, zamęczyć katorżniczą pracą, dobić w chorobie i niepełnosprawności. Dyktatorzy znaleźli poparcie szerokiej rzeszy zwykłych obywateli państw, które były poprzednikami obecnej Rosji i Niemiec. Oglądając się wstecz na zupełnie niedawne i powtarzane nadal zabiegi wokół osadzenia w Polsce totalitarnej dyktatury, powinniśmy z pokorą przyznać, że także znaczna część obywateli naszego państwa wykazała się podatnością na fałsz i zakłamanie. Chyba najbardziej skompromitował się sektor nauki i szkolnictwa wyższego, niezdezubekizowana rozdzielnia bezwartościowych dyplomów i kuźnia pseudointelektualnych elit. Wyjątki potwierdzają regułę.

W swojej najnowszej książce p.t. „W stronę rozumu” prof. Bogusław Wolniewicz napisał, co następuje „Jesteśmy częścią ogromnego procesu, jakim jest dążność państwa, czyli kasty urzędniczej, do władzy totalnej. Państwo nie chce tolerować żadnego ośrodka władzy, który nie został przez nie samo stworzony i nie jest przez nie samo kontrolowany. Takie niezależne ośrodki były trzy. Pierwszy i najważniejszy to rodzina. Idzie, więc potężne uderzenie w rodzinę. Drugi ośrodek to Kościół Powszechny. Nie państwo go powołało, więc idzie potężne uderzenie w Kościół, Trzeci ośrodek to uniwersytety. Te już przegrały, Tamte dwa jeszcze nie. Rodzina broni się zażarcie. Kościół broni się może mniej zdecydowanie, ale broni się. A profesura skapitulowała. W moich perypetiach uniwersyteckich to było najbardziej zasmucające. Ja bardzo wierzyłem w uniwersytet, jako jedną z podstawowych instytucji cywilizacji Zachodu i to, że ta instytucja tak marnieje napawa mnie smutkiem.” Cytując powyższe, jako wstęp do sprawozdania z działalności za rok akademicki 2014/15 katolickiej uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu, JM Rektor o. dr Zdzisław Klafka wspomniał, że autor książki – pan prof. Wolniewicz, który często określa się, jako agnostyk, jest krytycznym sumieniem.

Inauguracje nowego roku akademickiego w WSKSiM zawsze pozostawiają niezapomniane wrażenie wśród uczestników, a dzięki Telewizji Trwam, także wśród jej widzów na całym świecie. Tegoroczny wykład inauguracyjny (dostępny w internecie wraz z całością relacji z 16. października 2015r.. część II), który wygłosił prof. Bogdan Chazan, stanowił wydarzenie spychające w niebyt urojenia paranoiczne i paranoidalne ministrów zdrowia rządów PO i PSL, a równocześnie stawiające nowe cele przed uczestnikami marszów i zgromadzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11. listopada. W przeważającej części ludzie młodzi i zdrowi, dzięki tegorocznym wyborom mogą publicznie ogłosić: jesteśmy na dobrej drodze do odzyskania naszej wolności i zrobimy wszystko, abyście i wy odzyskali wolność waszą – wy bezbronni, chorzy, niepełnosprawni, skazywani na śmierć bez winy i wyroku u zarania istnienia i u kresu żywota.

Słuchaczy Radia Maryja i Państwa bliskich pozdrawia Zbigniew Hałat.

Z Panem Bogiem

(Poza nagraniem: rozszerzenia przekraczające pojemność czasową radiowego felietonu znajdą Państwo na stronie www.halat.pl ; tamże przypisy, odnośniki i ilustracje.)

drukuj