Spróbuj pomyśleć


Pobierz Pobierz

Szczęść Boże!

Za sprawą rocznic związanych z pierwszym i ostatnim – jak dotychczas – polskim powstaniem narodowym, początek wiosny meterologicznej stał się u nas nadzwyczaj godnym tego miana początkiem wiosny politycznej. Konfederaci barscy oraz żołnierze niezłomni zza grobu ślą wici, zgodne z naszą pradziejową tradycją wezwanie do broni, kiedy krajowi zagraża niebezpieczeństwo. Polacy, zwłaszcza młodzież i młodzi dorośli chętnie powstańcze wici przyjmują. Biorąc udział w licznych wiecach, marszach, spotkaniach przy pomnikach i grobach, manifestanci uznają akt założycielski konfederacji barskiej w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej za trwale niezmienny cel wszystkich kolejnych powstań narodowych. Skandując: 'Niezłomni żołnierze wyklęci, cześć ich pamięci!’, nie tylko wyrażają podziw niezwykłym czynom polskich bohaterów, ale przede wszystkim publicznie deklarują własny stosunek do wartości, za które męczennicy niemieckiego i rosyjskiego totalitaryzmu oddali życie.

W centrum Wrocławia widnieje zastraszający popruski kompleks policyjno-sądowo-więzienny, a na jego tle stoi pierwszy na świecie POMNIK OFIAR STALINIZMU wraz z tablicą poświęconą TYM, KTÓRZY ODBUDOWALI POLSKĘ I ZAGOSPODAROWALI ZIEMIE ODZYSKANE. Nieopodal, również usytuowana na Placu Wolności, uwagę przykuwa ogromna, o półtorametrowej średnicy, wykonana z czarnej stali OBRĄCZKA ŚLUBNA POLSKIEGO BOHATERA NARODOWEGO ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO. Wewnątrz pomnika-obrączki widnieje fragment listu rotm. Pileckiego: „BO CHOĆBY MI PRZYSZŁO POSTRADAĆ ME ŻYCIE – TAK WOLĘ – NIŻ ŻYĆ, A MIEĆ W SERCU RANĘ”. Twórca pomnika, genialny rzeźbiarz Jerzy Kalina tak przedstawił swoją myśl: „Obrączka jest symbolem wierności, przysięgi i siły wiary we własne ideały, znakiem najwyższej próby”. Jakim ideałom był wierny rotmistrz Pilecki? Oczywiście były to ideały płynące z nauki Chrystusa, bo jakie inne mogły by zaprowadzić bohatera na tak niebotyczne wyżyny miłości bliźniego, jak dobrowolne wstąpienie do niemieckiego piekła Auschwitz, aby tam organizować konspirację? Katolik w patriotycznej misji i męczeństwie, katolik w swojej rodzinie, połączony dozgonnie obrączką ślubną z żoną Marią i ich dziećmi. Jakie może być przesłanie rotmistrza Pileckiego na czasy obecne? Skoro dla katolika życie wieczne ma proporcjonalnie do czasu trwania, a więc nieskończenie, większą wartość niż życie doczesne, czy nie pora na heroizm czasu pokoju?

Heroizm na co dzień nie pozwoli stchórzyć przed własnymi słabościami, popłynąć z nurtem ścieku cywilizacji śmierci, krzywdzić bezbronnych.

Poniewierka kobiet i dzieci w konkubinatach, rozległość i głębia następstw rozwodów, rozproszone ogniska chorób wenerycznych składające się na ich groźne pandemie, mają jedną wspólną przyczynę. Jest nią uszczerbek na seksualnej wyłączności pary małżeńskiej. Wyłączność seksualna z reguły stanowi pierwszy krok na drodze do trwałej więzi małżeńskiej i główne jej spoiwo. Powszechnie znane jest pojęcie wspólnoty majątkowej współmałżonków. Zapewnia ona ochronę praw żony i męża. Wszystkie prawne i ekonomiczne korzyści małżeństwa są oparte na wyłączności seksualnej tworzącej zrąb więzi małżeńskiej. Zanim pójdą do ołtarza mężczyzna i kobieta dysponują przyrodzoną własnością osobistą, jaką jest intymność sfery płciowej, chroniona mechanizmami dziewiczego wstydu. W ramach małżeństwa dochodzi do połączenia intymności seksualnych obojga małżonków. Z dwóch odrębnych powstaje wspólnota intymności małżeńskiej, po naszemu – jedno ciało. Uprawnienie do korzystania z tej wspólnoty mają wyłącznie współmałżonkowie i to za obopólną zgodą. Tak samo jak w przypadku zasobów wspólnoty majątkowej, wspólnota intymności zapewnia ochronę praw żony i męża. Gdy mąż czy żona wynoszą swoją intymność na zewnątrz, aby dzielić ją z kimś innym niż współmałżonek, to jakby podkradali ze wspólnoty majątkowej, jakby okradali wspólne konto bankowe, jakby pustoszyli dom z mebli i sprzętów. Tyle że dużo łatwiej uzupełnić konto i kupić nowy telewizor niż skompensować uszczerbek na wspólnocie intymności małżeńskiej. I to nie tylko dlatego, że do korzystania z niej dołącza się ta trzecia osoba, a często np. w ramach rewanżu i czwarta i kolejne następne. Każda z nich ma swoje oczekiwania, nadzieje, również – a jakże – na wyłączność. Posiada zdolność spłodzenia dziecka, czy zajścia w ciążę. A nierzadko przenosi zakażenia weneryczne, nieuleczalne, śmiertelne, nieraz bardzo zaraźliwe. Jednak znacznie częstsze od cielesnych są mentalne skutki naruszenia wspólnoty intymności małżeńskiej. Jak żadna inna, sfera seksualna człowieka realizuje się w ramach fantazjowania, marzeń sennych i dziennych, intesywnych wspomnień i z nimi związanych powracających a nawet eskalujących emocji. Przebiegają one z pobudzeniem, które bywa zaspokajane na własną rękę, a często także, o zgrozo, w ramach pożycia małżeńskiego. Aby uniknąć rozpadu małżeństwa, strona traktowana jak przedmiot cierpi w milczeniu, leczy choroby zawleczone do sypialni małżeńskiej. Oszukuje się samooskarżeniami o zazdrość jakoby nieuzasadnioną, prezentowaną przez telewizje śniadaniowe jako uczucie niskie. A tymczasem wspólnota intymności strefy płciowej mogła doznać nieodwracalnego uszczerbku jeszcze przed ślubem i to nie tylko jednorazowo, jak to się zwykło tłumaczyć – z cielęcej głupoty, ale i wielokrotnie, po prostu nawykowo, choć niekoniecznie aż z połową miasta. Przygody współmałżonka sprzed ślubu bywają powodem ciężkich ataków zazdrości działającej wstecz. Jak ich uniknąć? To proste: chronić dzieci i dorastającą młodzież przed obrabowaniem z dziewictwa, ostrzegać dorosłych przed skutkami okradzenia z dziewictwa, nakłaniać wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy na rzecz umacniania więzi rodzinnych.

Temu posłuży mój wykład p.t. EPIDEMIOLOGIA LEKARSKA WOBEC ATAKU IDEOLOGII GENDER w ramach konferencji „IDEOLOGIA GENDER ZAGROŻENIEM DLA CZŁOWIEKA!” organizowanej przez Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu kierowane przez dr. Ireneusza Jóźwiaka i Fundację „Polskie Gniazdo” z Wrocławia kierowaną przez pana Jerzego Ziomka. Termin: 15. marca 2014 r. (sobota) od godz. 10 do 15, miejsce: Aula Papieskiego Fakultetu Teologicznego, pl. Katedralny 1 we Wrocławiu. Konferencję poprzedzi msza św. w Archikatedrze od godz. 9.00. Awangardę polskiego patriotyzmu Wrocławia wzywam do udziału.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

drukuj