Spróbuj Pomyśleć


Pobierz Pobierz

 

Szczęść Boże!

Kto nie chce uchodzić za prostaka i niechluja, ten wysławia się starannie i jak ognia unika wszelkich niezręczności językowych. Też za sprawą patriotyzmu, liczni Polacy w kraju i na obczyźnie dobrą polszczyzną manifestują miłość do Polski i polskiej kultury. Jak więc ocenić kogoś, kto w mowie, a tym bardziej w piśmie, używa wyrażenia „fałszywy pretekst”? Owszem, hasło „pretekst” znajduje się w 'Słowniku Wyrazów Obcych Władysława Kopalińskiego’, co mogło by stanowić pewne usprawiedliwienie, dla tych, którzy „cofając się do tyłu” i „spadając w dół”, powiedzą, że trzeba znać podstawy łaciny, aby wiedzieć, iż pretekst to fałszywy powód zmyślony dla ukrycia prawdziwej przyczyny. Czyli wyrażenie „fałszywy pretekst” oznacza po prostu „fałszywy fałszywy powód” i brzmi raczej głupio. Dla pocieszenia należy dodać, że podobny błąd spotyka się wśród ludów nie tak jak nasz suwerennych od zarania a niegdyś podbitych przez Rzym, a niezręczność językowa „false pretense” jest podawana przez językoznawców angielszczyzny za przykład niecelowej nadmiarowości w formie tautologii. Ech, któż z nas jest bez grzechu…

Tymczasem pretekst, pozór, fałszywy powód zmyślony dla ukrycia prawdziwej przyczyny, był, jest i zapewne będzie podstawowym narzędziem Zła w walce Dobrem, klasyczną szatańską sztuczką. Już w Raju, wąż zapewniał Ewę, że kiedy zje ona zakazany owoc, nie tylko nie umrze, ale nawet stanie się równa Bogu. Szatan pod pretekstem przyjaznej troski, celowo doprowadził ludzkość do upadku, który trwałby nieskończenie, gdyby nie ofiara i zwycięstwo Chrystusa. Bratobójca Kain, zwyrodnialcy z Sodomy i Gomory, dzieciobójca Herod chętnie wynajdywali preteksty dla swoich ohydnych czynów. Podobną podatność na szatańskie podszepty, która jest udziałem całej ludzkości i każdego człowieka z osobna można odnaleźć w wyszukiwaniu pretekstów do wszelkiego zła. Od niesprawiedliwych wojen w makroskali, po krzywdzenie pojedynczych osób z otoczenia w skali mikro.

W skali globalnej przykładem mocy sfabrykowanego powodu agresji i jego tragicznych dla całego świata skutków na zawsze pozostanie prowokacja gliwicka (Unternehmen Tannenberg), czy prowokacja bydgoska (Bromberger Blutsonntag) z 1939, a już w naszym tysiącleciu – kłamstwo Collina Powella, które destrukcją obszarów należących do kolebki zachodniej cywilizacji, Mezopotamii, dało początek zniszczeniu dotychczas znanego nam świata, czemu proroczo i z niezwykle gorącym zaangażowaniem usiłował zapobiec Jan Paweł II.

Pretekst jako okazja do wojny, casus belli należy do stałych składników arsenału wszelkich agresorów w rozmaitych konstelacjach społecznych. Od nalotów bombowych za brak posłuszeństwa po bicie pięścią w twarz, bo zupa była za słona. Do godziny 0 wyznaczającej moment rozpoczęcia działań zmieniających status quo, pretekst koronny bywa ukrywany, ale prowadzone są zakrojone na szeroką skalę operacje psychologiczne (PSYOP) zmierzające do uprawdopodobnienia fałszywego powodu do agresji.

Zanim dowiemy się pod jakim ostatecznym pretekstem podzielimy los pierwszych narodów Ameryki i zostaniemy zamknięci w rezerwatach, czy też – co jest znacznie gorsze, a przy tym bardziej prawdopodobne – stłoczą nas jak palestyńskich muzułmanów i chrześcijan w strefie Gazy, przyjrzyjmy się dokładnie po jakie to fałszywe powody sięgają agresorzy, aby uporać się z poszczególnymi punktami oporu zanim ujawnią prawdziwy cel pełzającej eksterminacji i kolonizacji wyludnionego terytorium.

Punktem oporu numer jeden jest bez najmniejszej wątpliwości religijność Polaków i wszystko co ją umacnia i rozwija, a przy tym stanowi bezpośrednie przełożenie na praktykę dnia codziennego kanonów naszej wiary i wprowadza w życie nauczanie papieży. Żadne to tajemnice, bowiem wszystko można przeczytać w Piśmie Świętym i dokumentach Stolicy Piotrowej od kolejnych encyklik po zapis ostatniej audiencji generalnej papieża Franciszka. A mimo to, nasilają się ataki na Kościół i jego kapłanów pod pretekstem zmyślonych oskarżeń za to tylko, że nie ulegają naporowi herezji i nie wypierają się swojej wiary.

Każdy dzisiaj widzi jak w istocie fałszywe były powody oddania Polski pod zarząd Niemiec w ramach Unii Europejskiej, że nie wolno było pozwolić na złodziejską prywatyzację pod pretekstem spełnienia wymogów wolnego rynku faktycznie nieznanego unijnej biurokracji, że należało nie dać się nabrać na demontaż ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych pod pretekstem postępowych reform dla naszego dobra. Aby dorżnąć watahę pomiędzy Odrą a Bugiem, pod pretekstem wpływu energetyki – akurat opartej o takie zasoby, które są w naszym posiadaniu – na mityczne globalne ocieplenie, stworzono mechanizmy finansowe do reszty rujnujące nasz kraj.

Preteksty do wykorzystywania polskiego prządku prawnego dla dyskryminacji Telewizji Trwam, a także niemal uchodzącej płazem ciężkiej obrazy uczuć religijnych wielomiliardowej społeczności wyznawców religii monoteistycznych, są powszechnie znane nie tylko w kraju, ale i na całym świecie, w wyniku włączenia ich opisów do Raportów Departamentu Stanu USA o łamaniu praw człowieka w roku 2012 (U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2012). N.B. Skoro pani Dorota Rabczewska, pseudo Doda, miewa poczucie słusznej misji, co wykazała włączając się do ruchu oporu przeciwko organizmom genetycznie modyfikowanym, zawsze może pójść drogą Szawła, prześladowcy chrześcijan, aby stać się apostołem Pawłem w swoim i nie tylko swoim środowisku.

Prześladowania katolickich polityków z opozycji pod pretekstem naruszenia prawa w ramach walki z korupcją, Departament Stanu będzie musiał włączyć do raportu za rok 2013, aby nie utracić wiarygodności.

Atakowany z fałszywych powodów Kościół katolicki jest jedyną siłą, która potrafi w skali globalnej zyskać sprzymierzeńców słusznej sprawy niedopuszczenia do rozdziału seksualności człowieka od prokreacji i skutecznie przeciwstawić się obłąkańczym pomysłom zastąpienia prokreacji naturalnej fabrykowaniem in vitro dizajnerskich, genetycznie modyfikowanych humanoidów oddawanych od stadium zarodka pod opiekę weterynarzy, gdyż zagnieżdżanych w macicy świni, ludziom immunologicznie dość bliskiej i stwarzającej dużo mniej problemów niż najtańsza surogatka.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

drukuj