Myśląc Ojczyzna – prof. Mirosław Piotrowski


Pobierz

Pobierz

Wielkanoc w Europie

Święta Wielkanocne to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu każdego chrześcijanina. „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie powstał”. Tę prawdę przyjęli i na niej budowali nasi przodkowie. Kultura chrześcijańska legła u podstaw rozwoju całej Europy. Chrześcijaństwo stało się elementem spajającym państwa na naszym kontynencie. Nieprzypadkowo także w XX wieku ideę wspólnoty europejskiej zaszczepili Chrześcijańscy Demokraci. Niektórzy z nich są kandydatami na ołtarze. Europa doświadczona nie tylko wojnami religijnymi, ale także będąca miejscem ścierania się złowrogich i śmiertelnych ideologii, ciągle walczy o swoją tożsamość,
a była ona i jest chrześcijańska. Jakkolwiek trendy laickie odcisnęły na naszym kontynencie swoje piętno, to nadal większość społeczeństw krajów Unii Europejskiej stanowią chrześcijanie.

Według dostępnych statystyk ponad 70% wszystkich obywateli Unii Europejskiej to chrześcijanie, z czego większość to katolicy. Kraje Unii Europejskiej łącznie zamieszkuje ponad pół miliarda obywateli. Procentowo najwięcej katolików mieszka na malutkiej Malcie – ok. 97%, następnie w Polsce – blisko 96%, ponad 80% we Włoszech, Irlandii i Portugalii, ponad 60% w Hiszpanii, na Węgrzech, w Austrii i Belgii, ponad 55% we Francji i ok. 30% w Niemczech. W tym ostatnim kraju –
w Niemczech w liczbach rzeczywistych to 24 miliony katolików, a we Francji to ponad 35 milionów. Inną kwestią są praktyki religijne i stopień zaangażowania
w życie Kościoła. Może warto w święta również nad tym się zastanowić.
Refleksję taką mogą wzbudzić także obywatele innych państw Unii Europejskiej, gdyż w większości z nich również poniedziałek wielkanocny jest dniem wolnym od pracy. Co więcej, w wielu państwach Unii Europejskiej, także Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy, jak np. w Niemczech i Austrii (Karfreitag), w Wielkiej Brytanii (Good Friday), w Holandii, Szwecji, Portugalii, Finlandii czy Słowacji.

W wielu krajach europejskich pielęgnuje się wielkanocne zwyczaje. Brytyjczycy, wykorzystując wielkanocne jajko, urządzają tzw. Egg Rolling, czyli wyścig w turlaniu jajek, które nie mogą się stłuc. Innym zwyczajem jest Egg Hunt, czyli szukanie ukrytych czekoladowych jajek. W Niemczech istnieje także zwyczaj nie tylko chowania malowanych jajek, ale i czekoladowych zajączków. Przystraja się też gałązki pomalowanymi wydmuszkami. Jajek szuka się również we Francji.
Na Słowacji do wielkanocnego koszyczka wkłada się rózgi, Uderzenie taką rózgą ma zapewnić zdrowie dzieciom. W Czechach istnieje zwyczaj nieco podobny do polskiego Śmigusa-Dyngusa, z tym, że tam chłopcy okładają dziewczęta wierzbowymi gałązkami splecionymi w warkocze, czyli pomlazkami.

W większości europejskich krajów, podobnie jak w Polsce, symbolem Świąt Zmartwychwstania jest jajko – symbol rodzącego się życia. Chrystus poprzez swoje życie i zmartwychwstanie zmienił historię i zrewolucjonizował życie większości mieszkańców ziemi. Jego nauka jest trwała w odróżnieniu od lansowanych także obecnie tzw. „europejskich” ideologii, mających niewiele wspólnego nie tylko z wielowiekową europejską tradycją, ale też z antropologią, a przede wszystkim zdrowym rozsądkiem.

Życząc wszystkim Państwu w te radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego głębokiego ich przeżywania oraz tradycyjnie zdrowia, życzmy sobie również, aby otaczający nas europejski ład społeczny kształtowany był w duchu zdrowego rozsądku.

prof. Mirosław Piotrowski, europoseł

drukuj