Modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym

Drodzy Bracia i Siostry!

Przed zakończeniem tej uroczystej celebracji, zwróćmy się do Tej, która jest Królową wszystkich świętych, do Najświętszej Dziewicy Maryi, łącząc naszą myśl z Lourdes, dotkniętym poważną powodzią z rzeki Gave, która także zalała Grotę Objawień Matki Bożej.


Pobierz Pobierz

W szczególności chcemy dziś zawierzyć macierzyńskiej opiece Dziewicy Maryi misjonarzy i misjonarki, kapłanów, zakonników i świeckich-, którzy w każdym zakątku świata rozprzestrzeniają dobre ziarno Ewangelii. Módlmy się także za Synod Biskupów, który w tych tygodniach podejmuje zagadnienie nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej.

Po francusku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka francuskiego, w tym oficjalne delegacje z Kanady, Madagaskaru i Francji,  przybyłe do Rzymu na kanonizację o. Jakuba Berthieu i Kateri Tekakwitha. Niech przykład nowych świętych zachęci Was do przyjęcia miłości Chrystusa do Waszego życia i do dawania świadectwa wokół siebie. Niech przez ich modlitwę wielu ludzi młodych odpowie na wezwanie Pana do życia Ewangelią i do dawania świadectwa Ewangelii. Powierzam Kościół w Waszych krajach ich opiece i błogosławię z całego serca Was i Wasze rodziny. Dobrego pielgrzymowania życzę wszystkim!

Po angielsku:

Z okazji dzisiejszej kanonizacji pozdrawiam oficjalne delegacje i wszystkich pielgrzymów i turystów języka angielskiego, szczególnie z Filipin, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Niech świętość i świadectwo tych świętych inspirują nas, aby zbliżać się do Syna Bożego, który z wielkiej miłości przyszedł, aby służyć i oddać życie dla naszego zbawienia. Niech Bóg błogosławi was wszystkich!

Po niemiecku:

Serdeczne Szczęść Boże kieruję do wszystkich gości niemieckojęzycznych, w szczególności zaś do oficjalnej delegacji z Bawarii, jak również do licznych pielgrzymów z diecezji Ratyzbona. Zaglądać do Bożego Serca – tego nauczyła się św. Anna Schäfer swoim cierpieniem. Było jej również dane rozpoznać, iż Boża miłość daje tym większą pociechę, im bardziej dzielimy się nią z innymi. Niech nowi święci umacniają nas swoim przykładem i wstawiennictwem w wierze oraz pomagają nam w stawaniu się świadkami i głosicielami Ewangelii.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w szczególności oficjalną delegację z Hiszpanii, tak jak i pasterzy i wiernych obecnych na uroczystości kanonizacji  Matki Marii Carmen Sallés y Barangueras. Z nieba, ona wzywa nas wszystkich, a szczególnie swoje córki ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Misjonarek Nauczania, do przyjęcia i rozważania w swoim sercu Słowa Boga, włączając je w życie poprzez ducha służby, ufności i pokory, biorąc przykład z Niepokalanej Dziewicy Maryi. Niech wstawiennictwo nowej świętej pomaga nam coraz odważniej dawać świadectwo Ewangeli Jezusa Chrystusa, przede wszytkim pośród młodzieży. Radosnej niedzieli.

Po polsku: 

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Nowi Święci wprowadzają nas dzisiaj w Tydzień Misyjny. W sposób szczególny duchowo i materialnie będziemy wspierać tych, którzy głoszą Chrystusa na różnych kontynentach. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez Papieskie Dzieła Misyjne otaczają opieką misje na całym świecie. Niech Rok Wiary rozpali na nowo w Polsce misyjny zapał duchowieństwa i wiernych świeckich! Z serca wszystkim błogosławię.

Z moim serdecznym pozdrowieniem zwracam się do oficjalnej włoskiej delegacji i do wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli tutaj, aby świętować kanonizację ks. Jana Chrzciciela Piamarta, szczególnie pozdrawiam członków Instytutów założonych przez niego. Bądźcie tak jak on, zawsze złączeni w żarliwej modlitwie i ofiarnej służbie bliźnim.

Angelus Domini… 

drukuj