Wiara Maryi podstawą nadziei chrześcijan

Ojciec Święty Benedykt XVI w cotygodniowej audiencji ogólnej podjął refleksję na temat wiary Maryi. W swoich rozważaniach papież wyszedł od tajemnicy Zwiastowania.

Ojciec Św. zwrócił uwagę na to, że głęboka pokora posłusznej wiary Maryi, pozwala jej na przyjęcie tego, czego nie rozumie w działaniu Boga, pozwalając, aby Bóg otworzył Jej umysł i serce.

Papież zaznaczył, że podobnie jak Abraham był ojcem wierzących, ponieważ odpowiedział na wezwanie Boga tak Maryja powierza się w całkowitym zaufaniu Słowu, stając się wzorem i matką wszystkich wierzących.

Ojciec Św. podkreślił jednocześnie, że otwarcie duszy na Boga i na Jego działanie w wierze obejmuje również element ciemności.

– Każdego z nas spotykają chwile światła, ale każdy z nas przechodzi chwile, kiedy Bóg wydaje się być nieobecny. Jego milczenie ciąży w naszych sercach, a Jego wola nie odpowiada naszej woli, nie zgadza się z tym, czego byśmy chcieli. Jednak im bardziej otwieramy się na Boga, im bardziej przyjmujemy dar wiary i w nim składamy całą naszą ufność tak, jak Abraham i Maryja, tym bardziej On uzdalnia nas swoją obecnością do przeżywania każdej życiowej sytuacji w pokoju i w pewności, że On jest wierny, że kocha – powiedział Benedykt XVI.

Na zakończenie papież tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów. Po polsku papież powiedział:

„W adwentowej atmosferze, wspominamy dzisiaj scenę Zwiastowania. Dziewica Maryja z pokorą i wiarą, posłuszna woli Bożej, zgadza się zostać Matką Zbawiciela: Bóg staje się człowiekiem. Uczmy się od Niej posłuszeństwa woli Boga, słuchania Jego Słowa”. 
– „W tym czasie oczekiwania na narodziny Zbawiciela, niech Bóg błogosławi każdego z was, wasze rodziny i bliskich” – dodał Benedykt XVI zwracając się do Polaków. 

Po audiencji papież otrzymał dziesiątki podarunków od przedstawicieli włoskich miast i miejscowości. Kosze z żywnością przekazuje zawsze stołówkom i schroniskom, prowadzonym przez instytucje kościelne.

RIRM

drukuj