Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

W kalendarzu liturgicznym 15 lipca wspominamy św. Bonawenturę z Bagnoregio, franciszkanina, doktora Kościoła, następcę św. Franciszka w kierowaniu zakonem Braci Mniejszych. On napisał pierwszą biografię Biedaczyny z Asyżu, a pod koniec życia był także biskupem tej diecezji Albano. W jednym ze swych listów pisze: „Wyznaję przed Bogiem, że racją, dla której tak bardzo pokochałem życie błogosławionego Franciszka, jest to, że przypomina ono początki i rozwój Kościoła („Epistula de tribus quaestionibus”, in: Opere di San Bonaventura. Introduzione generale, Roma 1990, str. 29). Słowa te bezpośrednio odnoszą się do Ewangelii dzisiejszej niedzieli, która ukazuje pierwsze rozesłanie przez Jezusa dwunastu Apostołów: Jezus „przywołał do siebie Dwunastu – opisuje św. Marek – i zaczął rozsyłać ich po dwóch.(…)i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!” (Mk 6,7-9).

Franciszek z Asyżu po swoim nawróceniu dosłownie zaczął praktykować tę Ewangelię, stając się wiernym świadkiem Jezusa i przylgnąwszy w szczególny sposób do misterium Krzyża, przemienił się w „drugiego Chrystusa”, jak to właśnie przedstawia św. Bonawentura. Całe życie św. Bonawentury, jak również jego teologia swoje źródło natchnienia ma w Jezusie Chrystusie. Tę centralność Chrystusa odnajdujemy w drugim czytaniu dzisiejszej Mszy Świętej (Ef 1,3-14), w słynnym hymnie z Listu św. Pawła do Efezjan, który tak się rozpoczyna: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie”. Apostoł pokazuje więc, w jaki sposób dokonał się ten plan błogosławieństwa. Dokonał się on w czterech etapach, a każdy z nich rozpoczyna się od tego samego wyrażenia: „w Nim” odnoszącego się do Jezusa Chrystusa. „W Nim” Ojciec wybrał nas przed założeniem świata, „w Nim” mamy odkupienie przez Jego krew, „w Nim” staliśmy się dziedzicami przeznaczonymi, aby istnieć „ku chwale Jego majestatu”, „w Nim” ci, którzy wierzą w Ewangelię, otrzymają pieczęć Ducha Świętego. Ten hymn św. Pawła zawiera wizję historii, do której szerzenia w Kościele przyczynił się św. Bonawentura: cała historia w centrum stawia Chrystusa, który także zapewnia nowość i odnowę w każdej epoce. W Jezusie Bóg powiedział i dał wszystko, ale ponieważ On jest skarbem niewyczerpalnym, Duch Święty nie przestaje nigdy objawiać i aktualizować Jego misterium. Dlatego dzieło Chrystusa i Kościoła nie doznaje nigdy regresji, ale wciąż się rozwija.

Drodzy przyjaciele, prośmy Najświętszą Maryję Pannę, którą jutro uczcimy jako Dziewicę z Góry Karmel, aby nam pomagała – jak św. Franciszek i św. Bonawentura – wielkodusznie na wezwanie Pana do głoszenia Jego Ewangelii zbawienia odpowiadać słowem, a przede wszystkim życiem.

Po polsku:

Jutro będziemy obchodzili wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej. Znak szczególnego oddania się Jej – szkaplerz – nosił i bardzo sobie cenił błogosławiony Jan Paweł II. Wszystkim jego rodakom – w Polsce, w świecie, wam obecnym tu dzisiaj w Castel Gandolfo – życzę, by Maryja, najlepsza z matek, osłaniała was swoim płaszczem w walce ze złem, wypraszała potrzebne łaski, wskazywała drogi wiodące do Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Po francusku:

Drodzy bracia i siostry! Niedzielna modlitwa „Anioł Pański” jest dla mnie radosną okazją, by was pozdrowić – drodzy wierni i turyści języka francuskiego. Okres lata pozwala niektórym z nas wypocząć. Czas ten może być dla każdego sprzyjającą chwilą, ażeby podjąć refleksję nad własnym życiem i otworzyć serce na bliźnich i Boga. Zachęcam was również do tego, by być uważnym na wszystkich tych, którzy cierpią samotność i porzucenie niezależnie od tego, czy są na ulicy, w mieszkaniu, placówkach szpitalnych czy domach spokojnej starości. Nie wahajcie się, by ich odwiedzać! Na wzór Maryi Dziewicy bądźmy zwiastunami Dobrej Nowiny!

Po angielsku:

Gorąco witam angielskojęzycznych pielgrzymów i turystów obecnych na tej modlitwie „Anioł Pański”. W Ewangelii dzisiejszej niedzieli Jezus dajeDwunastu władzę przepowiadania i wyrzucania złych duchów. Zdając sięjedynie na Jego moc, ich wysiłki mogą przynieść owoce. Kontynuujmy nasze starania, by zakorzeniać nasze życie w Chrystusie, abyśmy w ten sposób także byli skutecznymi narzędziami Ewangelii. Niech Bóg wam błogosławi!

Po niemiecku:

Bardzo serdecznie pozdrawiam pielgrzymów niemieckojęzycznych. W wersecie Alleluja dzisiejszej niedzieli Kościół wyśpiewuje słowa: „Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa niech oświeci oczy naszego serca, abyśmy widzieli, do jakiej nadziei zostaliśmy powołani”. Oczy nasze bywają często na uwięzi, a nasze postrzeganie ogranicza się jedynie do świata widzialnego. Pan Bóg pragnie rozszerzyć nasze spojrzenie na to, co wielkie, na życie w pełni, które może nam dać jedynie On sam. Bóg pragnie być naszym szczęściem i naszą radością. Otwierajmy Panu nasze serca poprzez codzienną modlitwę, aby wzrastała w nas nieustannie Jego miłość. Bóg niech was błogosławi.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, a w szczególności wiernych z parafii Świętego Dzieciątka z Atocha w Meksyku, jak również uczestników tej maryjnej modlitwy oraz tych, którzy łączą się z nami poprzez różne środki społecznego przekazu. W Ewangelii, jaką przedstawia nam liturgia dzisiejszej niedzieli, widzimy Jezusa, który wzywa i wysyła Apostołów do głoszenia (Jego Słowa) i nawracania. W rezultacie ostatecznym celem Kościoła jest głoszenie Królestwa Chrystusa, tak aby wszyscy ludzie mogli uczestniczyć w misji zbawienia. Dlatego też zachęcam wszystkich członków Kościoła, a w sposób szczególny świeckich, aby z hojnością i gotowością serca odpowiedzieli na ten głos Chrystusa, ściślej łącząc się z Jezusem i współpracując w Jego misji zbawienia.

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj