Papieska Akademia Łacińska

Ojciec Święty Benedykt XVI, mocą listu apostolskiego zatytułowanego Latina lingua, ustanowił Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej (Pontificia Academia Latinitatis). Miało to miejsce w liturgiczne wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i znakomitego łacinnika.

W pierwszej części dokumentu czytamy między innymi o roli, jaką Kościół odgrywał w poznawaniu i propagowaniu kultury i języka, który w określonym momencie historycznym stał się jego językiem oficjalnym – informuje Radio Watykańskie.

Znajomość łaciny wydaje się również nieodzowna w celu studium podstawowych dla wielu dyscyplin kościelnych źródeł, przede wszystkim dla teologii, liturgii, patrystyki i prawa kanonicznego. Do dzisiaj w tym języku są redagowane księgi liturgiczne rytu rzymskiego, najważniejsze dokumenty Magisterium papieskiego i oficjalne akty Biskupa Rzymu.

Jednak – zauważa Ojciec Święty – dostrzega się obecnie coraz wyraźniej niebezpieczeństwo powierzchownego traktowania tego języka i kultury, nawet w formacji filozoficznej i teologicznej kandydatów do kapłaństwa. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie łaciną na kontynentach, które nie utożsamiają swojej historii bezpośrednio z tradycją grecko-rzymską. Pragnąc zatem wspierać wysiłki i inicjatywy zmierzające do pogłębiania znajomości i używania języka łacińskiego nie tylko w środowiskach kościelnych, ale również w szeroko rozumianym świecie kultury, przy użyciu współczesnych metod dydaktycznych i poprzez kontakty między instytucjami akademickimi, Ojciec Święty ustanawia Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej, która zależeć będzie od Papieskiej Rady Kultury.

Akademią kierować będzie prezes (został nim mianowany rektor uniwersytetu w Bolonii prof. Ivano Dionigi), wspierany przez sekretarza i Radę Akademicką. Jednocześnie wygasa działalność Fundacji Latinitas, założonej przez Pawła VI mocą dokumentu Romani Sermonis z dnia 30 czerwca 1976 r.

Druga część motu proprio Latina lingua podaje cele, metody i szczegółowe normy dotyczące działalności nowej Akademii. Zwraca się uwagę między innymi na konieczność wykorzystania współczesnych środków masowego przekazu do propagowania języka łacińskiego oraz na potrzebę mówienia i pisania w tym języku w różnych dziedzinach życia i działalności Kościoła.

Nasz Dziennik

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl