fot. TV Trwam News

Wielki Piątek – upamiętnieniem sądu, męki i śmierci Jezusa Chrystusa

Obchodzimy dziś Wielki Piątek, który jest upamiętnieniem sądu, męki i śmierci Jezusa Chrystusa. To dzień, w którym nie sprawuje się Mszy św. Wieczorem odprawiana jest natomiast Liturgia Męki Pańskiej.

Wielki Piątek to dzień, w którym dokonało się zbawienie świata. Dzień, w którym Jezus Chrystus oddał życie za nasze grzechy na krzyżu. I to właśnie na krzyżu skupiamy tego dnia największą uwagę.

– Patrzymy na ten krzyż nie tylko w perspektywie cierpienia Pana Jezusa, ale patrzymy na krzyż i na tym krzyżu widzimy miłość Jezusa, który z miłości do każdego człowieka dobrowolnie oddał swoje życie, cierpiał z miłości – wyjaśnił ks. bp Wiesław Śmigiel, biskup diecezji toruńskiej.

Wielkopiątkowa liturgia rozpoczyna się bardzo wymownym aktem. Kapłan przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem.

– Jest to najniższa forma ukazania człowieczeństwa wobec bóstwa. Kapłan leżąc krzyżem chce także objąć całą ludzkość, która przyjmuje postawę uniżenia względem wywyższonego Syna Człowieczego – podkreślił ks. kan. dr hab. Stanisław Suwiński z Katedry Teologii Moralnej i Duchowości.

Później następuje liturgia słowa. Wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej, by uświadomić sobie to, co Pan Jezus musiał wycierpieć dla zbawienia człowieka. Ks. prof. Marek Chmielewski zwrócił uwagę, jak ważne są słowa, które usłyszymy podczas opisu Męki Pańskiej: „Ojcze w Twoje ręce oddaję ducha mojego”.

– W oryginalnym tekście jest mowa o tym, że Jezus oddał, przekazał Ducha, a nie tylko wyzionął, w sensie stracił życie. Chodzi o coś znacznie więcej. Na krzyżu Jezus, Ducha, który Go ożywia, przekazał Ojcu i Kościołowi, który pod krzyżem reprezentuje Maryja i Jego umiłowany uczeń, Jan – wskazał teolog.

Podczas dzisiejszej liturgii nastąpi także uroczysta modlitwa wiernych i Adoracja Krzyża.

– By podjąć tę adorację rzeczywiście z ukłonem i wywyższeniem Krzyża w swoim życiu, w swoim sercu. Ucałować pasyjkę Chrystusa na Drzewie Krzyża to także wyraz naszej więzi duchowej, wejścia w klimat konającego Chrystusa – mówił ks. kan. dr hab. Stanisław Suwiński.

Po Adoracji Krzyża następuje Komunia Św., która jednoczy nas z Chrystusem. Wielkopiątkowa liturgia kończy się procesją do Grobu Pańskiego. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu następuje w ciszy, która zapada prawie na 24 godz., do wieczornej, sobotniej liturgii. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

TV Trwam News/RIRM

drukuj