fot. wikipedia.org

Wejść w środek Trójcy – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).

Udzielenie Ducha Świętego kojarzy się nam przede wszystkim ze sceną w Wieczerniku. Bez wątpienia było to wylanie szczególne i bez precedensu, ale błędem byłoby sądzić, że to jeden jedyny raz, kiedy Duch Święty został dany.

Tytułem przykładu czytamy dzisiaj fragment z Ewangelii według św. Jana o tym, że Duch jest pierwszym darem Zmartwychwstałego. Tym zalęknionym, zdesperowanym ludziom, jakimi byli Apostołowie, po dniach Męki Pana, potrzebne było umocnienie samym Duchem Świętym, bez Niego ich wiara rozpadała się w gruzy. Jezus o tym wiedział, więc podzielił z nimi tym, co dla Niego jest najcenniejsze: więzią z Ojcem i Duchem, wprowadził ich w samo serce Trójcy Świętej.

A skoro zaczął w nich działać Duch, to mają odpuszczać grzechy, mają przebaczać, jak z miłości skruszonym grzesznikom przebacza Bóg. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o sakrament pokuty, ale niemniej ważne jest przebaczenie, którego udzielmy hojnie tym, którzy przeciw nam zawinili. Jeśli mamy udział w Duchu, musimy Go naśladować w Jego pokorze i przebaczeniu.

I na nas, przyjmujących Komunię, tchnie dzisiaj Jezus i mówi: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Fragment książki o. Szymona Hiżyckiego OSB „Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych”. 

radiomaryja.pl/brewiarz.pl

drukuj