fot. diecezja-torun.pl

Toruń: Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel objął diecezję toruńską

Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel objął w piątek w katedrze świętych Janów kanonicznie (urzędowo) diecezję toruńską. W niedzielę odbędzie się ingres nowego ordynariusza. Zastąpił księdza biskupa Andrzeja Suskiego, który stał na czele diecezji od początku jej istnienia przez 25 lat.

Uroczystość objęcia diecezji toruńskiej odbyła się w trakcie nieszporów w katedrze diecezjalnej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

„Dla mnie i dla wszystkich, którym leży na sercu piękno i duchowy wzrost diecezji toruńskiej Maryja jest przykładem zaufania Bogu, pokory, wyzbycia się wszystkiego, co ma swoje źródło w egoizmie” – powiedział w homilii nowy biskup toruński.

Ks. bp Wiesław Śmigiel wskazywał, że zgodnie z tradycją i eklezjologią (nauką o Kościele) biskup diecezjalny może powiedzieć „moja diecezja”, a nawet „mój Kościół”, z pełną jednak świadomością, że to Kościół Jezusa Chrystusa.

„W stwierdzeniu +mój+ nie ma nic z logiki władzy, posiadania, a jest tylko i wyłącznie poziom miłości i odpowiedzialności. Pozwólcie, że odwołam się do przykładu naszych rodzin. Jeżeli ktoś w nich mówi +moja mama+, +moja rodzina+, +mój tata+, +moje dziecko+, to nie proklamuje władzy, ale wyraża miłość, troskę, odpowiedzialność i bezpieczeństwo” – wywodził ordynariusz toruński.

Zdaniem ks. bp. Wiesława Śmigla to jest właśnie istota posługi pasterskiej.

„Dziękuję dzisiaj za dar diecezji toruńskiej, za jej pierwszego biskupa Andrzeja (Suskiego), za duchownych, biskupa pomocniczego Józefa (Szamockiego), osoby konsekrowane, a także świeckie. Piękna to diecezja, bo bogata duchowo. Jednocześnie proszę o życzliwe przyjęcie i wspólną drogę do świętości. Innych celów nie mamy – tylko świętość. Maryjo niepokalanie poczęta, szczególnie czczona w naszej diecezji jako Maryja Nieustającej Pomocy, ucz nas pokornej służby, wyznaczaj drogę, prowadź, nieustannie nam pomagaj” – zakończył ks. bp Wiesław Śmigiel.

Nuncjatura Apostolska podała w listopadzie, że nowym biskupem toruńskim zostanie dotychczasowy bp pomocniczy diecezji pelplińskiej Wiesław Śmigiel. Papież Franciszek mianował go w miejsce odchodzącego na emeryturę księdza biskupa Andrzeja Suskiego.

„Była to wyjątkowa modlitwa, bowiem po raz pierwszy w dziejach tej świątyni modlący się kapłani i wierni świeccy uczestniczyli w wydarzeniu historycznym, jakim jest kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa od swojego poprzednika. 25 lat temu decyzją św. papieża Jana Pawła II została utworzona diecezja toruńska. Są wśród nas świadkowie pierwszego przybycia do diecezji biskupa Andrzeja Suskiego. Wtedy wszystko się zaczęło. Nie było tak uroczyście, a trzeba było tworzyć nowe struktury” – podkreślił podczas nabożeństwa ksiądz biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki. Przypomniał, że ingres odbył się kilka miesięcy później.

Dodał, że ufa w młodość i energię nowego biskupa oraz ma nadzieję na wielkie owoce jego posługi. Zaznaczył również, że obejmując diecezję w 1992 roku ks. bp Andrzej Suski był zaledwie trzy lata starszy niż dziś nowy ordynariusz diecezji.

Ks. bp Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 r. w Świeciu. Jest doktorem hab. teologii, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Rady KEP ds. Rodziny, Komisji Duszpasterstwa, Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi. Jego dewiza biskupia to Omnibus omnia factus (Stawszy się wszystkim dla wszystkich). Na tarczy jego herbu biskupiego znajduje się miecz, który symbolizuje Słowo Boże.

Dotychczasowy ksiądz biskup toruński Andrzej Suski urodził się 24 grudnia 1941 roku w Płocku. W tym mieście zdobył wykształcenie, ukończył seminarium duchowne i otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował i doktoryzował się w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Instytucie Biblijnym. W 1992 roku stanął na czele powołanej do życia diecezji toruńskiej. Został jej pierwszym biskupem i stworzył od podstaw całą strukturę. W swoim pierwszym dekrecie zadecydował o utworzeniu diecezjalnego Caritas. W 1993 roku na mocy jego decyzji powstało Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Wspierał powstanie Wydziału Teologicznego na UMK, co urzeczywistniło się w 2001 roku.

PAP/RIRM

drukuj