fot. By Eugeniusz Kazimirowski (1873-1939) - http://www.cisza2.krakow.dominikanie.pl, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9049047

Święto Miłosierdzia Bożego

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” – powiedział Pan Jezus do s. Faustyny Kowalskiej. Dziś obchodzimy Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Święto dla całego Kościoła ustanowił papież Jan Paweł II 30 kwietnia 2000 roku – w dniu kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia. Dzięki św. s. Faustynie wizerunek Jezusa Miłosiernego znany jest na całym świecie.

fot. faustyna.pl

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, nazywaną także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Początkowo do kalendarza liturgicznego dla archidiecezji krakowskiej wpisał je ks. kard. Franciszek Macharski w 1985 roku, a następnie niektórzy polscy biskupi w swoich diecezjach. Dla wszystkich diecezji w Polsce – na prośbę Episkopatu Polski – Święto Miłosierdzia Bożego wprowadził w 1995 roku papież Jan Paweł II. Z kolei 30 kwietnia 2000 roku Ojciec Święty ogłosił to święto dla całego Kościoła na świecie. Był to dzień kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, wielkiej apostołki Bożego Miłosierdzia.

Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: <<Jezu, ufam Tobie>>” – wskazał wówczas Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej w Rzymie. [czytaj więcej] 

Pierwszych objawień s. Faustyna Kowalska doświadczyła w 1931 r. w Płocku, a następnie w Wilnie. Wizerunek „Jezu Ufam Tobie!”, który znany jest dziś na całym świecie, namalował Eugeniusz Kazimirowski w 1934 r. Inspiracją dla wprowadzenia Święta Miłosierdzia Bożego były bezpośrednio słowa Pana Jezusa skierowane do s. Faustyny, które zapisała w swoim „Dzienniczku”.

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego (Dz. 699)” – powiedział Jezus Miłosierny.

Głównym kierunek rozszerzania się kultu Miłosierdzia Bożego poza granicami naszej Ojczyzny realizował się wraz z Polakami wywożonymi z Wilna na Syberię i do Kazachstanu. Z kolei dzięki Polakom z armii Andersa, utworzonej w 1941 roku w ZSRR, kult Miłosierdzia dotarł do Iranu, Palestyny, Libanu, Egiptu, a stamtąd – do Afryki i Włoch. [czytaj więcej] 

Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu 17 sierpnia 2002 roku. Wtedy też w Krakowie-Łagiewnikach konsekrował świątynię pw. Bożego Miłosierdzia i ustanowił światowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Do sanktuarium przybywa co roku 2,5 mln osób ze wszystkich kontynentów. Główne uroczystości odbywają się dziś w tym miejscu od godz. 10.00. Mszy św. z poświęceniem Dzwonów Nadziei dla Oceanii przewodniczył będzie ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. [program uroczystości]

W Polsce obok sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach kult Miłosierdzia Bożego szerzony jest również m.in. w: Płocku [program uroczystości] , Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie [program uroczystości] , Myśliborzu [program uroczystości] , Ożarowie Mazowieckim, Kaliszu, Białymstoku czy Świnicach Warckich.

Obecnie czciciele Bożego Miłosierdzia są zrzeszeni głównie w dwóch organizacjach: Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” (ok. 5 tys. osób w ponad 40 krajach) oraz wielomilionowym Apostolskim Ruchu Bożego Miłosierdzia (w samych Stanach Zjednoczonych należy do niego około milion osób).

Dzienniczek_Swietej_Siostry_Faustyny_Kowalskiej

 

 

radiomaryja.pl

drukuj