Środa Popielcowa z Ojcem św. Benedyktem XVI

Ojciec św. Benedykt XVI sprawował ostatnią publiczną Mszę św. Liturgia Środy Popielcowej pod przewodnictwem Ojca św. miała miejsce o godz. 17. w bazylice św. Piotra w Watykanie. Transmisja uroczystości przeprowadziło Radio Maryja i TV Trwam.

Zgodnie z programem uroczystości po południu Benedykt XVI miał poprowadzić tradycyjną procesję z bazyliki św. Anzelma do bazyliki św. Sabiny na Awentynie w Wiecznym Mieście.

W przeddzień uroczystości inaugurującej obchody Wielkiego Postu Urząd Celebracji Liturgicznej ogłosił, że przeniesiono ją z Awentynu do bazyliki watykańskiej.

O godz. 10.30 w Watykanie odbyła się cotygodniowa Audiencja Generalna Ojca św. Benedykta XVI. To pierwsze spotkanie Papieża z wiernymi po tym, jak ogłosił, że rezygnuje z urzędu.

Na początku spotkania Ojciec św. wyjaśnił powody swojej decyzji i prosił o modlitwę za Kościół.

– Drodzy bracia i siostry, jak wiecie postanowiłem zrezygnować z posługi jaką Pan mi powierzył 19 kwietnia 2005 roku. Uczyniłem to z pełną wolnością dla dobra Kościoła. Po długiej modlitwie i rozważaniu tego przed Bogiem w moim sumieniu, w pełni świadom powagi tego aktu. Równocześnie świadom, że nie jestem już w stanie dalej prowadzić posługę Piotrową tą siłą fizyczną i duchową, jakiej ona wymaga. Podtrzymuje mnie i oświeca ta pewność, że Kościół jest Chrystusowy, któremu nigdy nie zabraknie Jego przewodnictwa i zatroskania. Dziękuję za miłość i modlitwę z jaką mi towarzyszycie. W tych dniach prawie fizycznie odczułem waszą sympatię, ale także proszę: nie przestańcie modlić się za Papieża i za Kościół – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI.

Dzisiejsze rozważania Ojciec św. poświęcił rozpoczynającemu się dziś okresowi Wielkiego Postu, który jak mówił Benedykt XVI jest czasem szczególnego zaangażowania w naszą duchową drogę.

Ojciec św. zatrzymał się na 40-dniowym pobycie Jezusa na pustyni, gdzie był kuszony. Benedykt XVI akcentował, że sednem pokus jest propozycja, aby wykorzystać Boga dla własnych interesów, by postawić siebie na miejscu Boga, usuwając Go i sugerując, iż jest niepotrzebny.

Ojciec św. podkreślił, że pokusa, aby odłożyć na bok wiarę jest zawsze obecna, a nawrócenie staje się odpowiedzią Bogu, która musi być wielokrotnie potwierdzana w życiu.

– Nawrócenie nie jest zamknięciem się w poszukiwaniu własnego sukcesu, prestiżu, pozycji, ale polega na tym, aby, w małych rzeczach, każdego dnia, prawda, wiara w Boga i miłość, stawały się czymś najważniejszym – powiedział Benedykt XVI.

Na zakończenie Ojciec św. tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów, skierował również słowo do Polaków.

– Drodzy polscy pielgrzymi, dziś w Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Liturgia poprowadzi nas ku tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Bożego Syna. Jest to droga nawrócenia i uświęcenia dzięki łasce Bożej, która wyprzedza nasze osobiste wysiłki ku przemijaniu życia i wierności Chrystusowi. Pamiętajmy, że modlitwa, post, jałmużna, a szczególnie sakramenty święte są niewyczerpanym źródłem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – powiedział Ojciec święty.

Liturgia Środy Popielcowej pod przewodnictwem Ojca św. będzie miała miejsce o godzinie 17 w bazylice św. Piotra w Watykanie.

Biskupi Kościoła zapewniają Ojca św. o modlitwie w jego intencji. Kościół dziękuje Ojcu św. za jego posługę i z wiarą przyjmuje jego decyzję.

Ks. abp Wacław Depo zapewnił, że Kościół nadal będzie zanosił modlitwy o wzmocnienie sił Ojca św. a także jego następców: „bo pierwszym zadaniem Piotra jest umacnianie swoich braci w wierze” – mówił.

– Ten Rok Wiary, który ogłosił Ojciec św. Benedykt XVI jest dla nas opatrznościowym zaproszeniem, aby wzmóc swój wysiłek umysłu i serca; by przylgnąć do Chrystusa, ale jednocześnie by wziąć bardzo osobistą odpowiedzialność za sprawy wiary i za sprawy umocnienia nas samych w wierze, poprzez wpływ na taką decyzję u naszych współbraci i sióstr, dlatego nie ustajemy tutaj na tym miejscu. Byliśmy na Golgocie, byliśmy również przy Grobie Pańskim, a więc w miejscu Zmartwychwstania Pana Jezusa. Modliliśmy się w intencjach Ojca św. Benedykta XVI; za cały Kościół, żeby to doświadczenie mocnej i odważnej decyzji Ojca św. owocowało jak najbardziej naszym nowym przylgnięciem do Chrystusa – zaznaczał ks. abp Wacław Depo.

Ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański stwierdził, że Ojciec św. doszedł do przekonania, że Ster Nawy Piotrowej musi  być w rękach młodszych i decyzja Benedykta XVI jest dobrowolna, odważna i długo przemodlona.

– Ta decyzja jest wielkim pouczeniem dla wszystkich wiernych, że za Ojca św. trzeba się modlić, trzeba wspierać jego pasterski urząd; a także jest przykładem dla hierarchów Kościoła, by w odpowiednim momencie nie tylko z racji na przepisany kanonicznie wiek, ale także na stan zdrowia, jeżeli będzie taka potrzeba rezygnowali z urzędu. Wszystko to dla dobra Kościoła, również i dla świeckich. Świeccy bowiem nie raz również trzymają się urzędów aż do końca i uważają, że nie ma ludzi niezastąpionych. To tak nie jest – powiedział ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz zauważa, że to nie pierwszy przypadek rezygnacji Papieża z urzędu. W historii Kościoła rzymskokatolickiego taką decyzję w 1294 roku podjął Celestyn V. W obecnym przypadku trzeba podziwiać Ojca św. za jego posługę oraz za odpowiedzialną i odważną decyzję, która wynika z jego stanu zdrowia.

– Ojciec św. wybrał Światowy Dzień Chorego, by ogłosić nam swoją decyzję. Dzień ustanowiony przez bł. Ojca św. Jana Pawła II. Jest to również dzień poświęcony Matce Bożej z Lourdes, a więc bardzo piękny czas. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podziwiać Pana Boga, że daje te siły. Tu nie ma dramatów, niepotrzebnych wstrząsów z powodu tego, że Ojciec św. 28 lutego zrzeka się pełnionego urzędu. Wtedy już nie on będzie, lecz kardynałowie, którzy zostali powołani, dlatego też z całego serca zachęcam, aby nie zabrakło modlitwy, wsparcia duchowego, ale też i radości z tego Kościoła, który nawet w naszych czasach potrafi dać przykład spokojnej zmiany kierownictwa, nacechowanej jednocześnie odpowiedzialnością, wrażliwością na poszczególnych ludzi oraz pełnym oddaniem się sprawie Bożej – powiedział ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Do modlitwy za Kościół i do dziękczynienia za pontyfikat Ojca św. Benedykta XVI zachęca również ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki.

– Mimo tego napięcia, które nagle pojawiło się w świecie w związku z tą decyzją Ojca św. trzeba zachować spokój i pamiętać, że Kościołem od samego początku do końca czasów będzie kierował Duch Św. To jest dzieło Jezusa prowadzone przez Ducha Św. My tylko winniśmy się modlić o to, żeby Duch Boży tym Kościołem kierował. Winniśmy modlić się i dziękować Panu Bogu za ten ważny Pontyfikat – podkreślił ordynariusz świdnicki.

Poprzez swoją decyzję Papież Benedykt XVI pokazuje nam, że zaufanie Chrystusowi przejawia się nie tylko w naszej aktywności, ale też gdy przychodzą trudne lata życia – mówił ks. prof. Waldemar Chrostowski, teolog biblista.

– Ojciec św. chce dać do zrozumienia wierzącym w Jezusa Chrystusa, że prawdy wiary, głębia przylgnięcia do Chrystusa, zaufanie Jemu przejawiają się nie tylko w naszej aktywności, nawet w tak żywotnej i odpowiedzialnej jak aktywność Ojca św. To także przylgnięcie do Chrystusa, zaufanie Mu, które przejawia się wtedy, kiedy przychodzą owe trudne lata życia. To z pewnością niesie ze sobą zwłaszcza późna starość, bo przecież Ojciec św. jest posunięty w latach i ma tego pełną świadomość – zaznaczył ks. prof. Waldemar Chrostowski.

 

RIRM

 

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl