Srebrny jubileusz święceń biskupich ks. bpa Andrzeja Suskiego – ordynariusza toruńskiego

Ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp Andrzej Suski obchodzi jubileusz 25-lecia sakry biskupiej. Eucharystia dziękczynna z udziałem przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski sprawowana będzie w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu na Bielanach. Rozpocznie się o godz. 11.00. Uroczystość transmitować będą Radio Maryja i TV Trwam.

Jak powiedział ks. bp pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki dzisiejsza uroczystość będzie podziękowaniem Bogu za dar ks. bpa Andrzeja Suskiego – założyciela diecezji. Dodał, że z misją utworzenia diecezji posłał go Ojciec św. Jan Paweł II.

 

 

Podczas uroczystości odczytany zostanie list Ojca św. Benedykta XVI nadesłany z okazji dzisiejszego jubileuszu. Sekretarz ordynariusza toruńskiego ks. kan. Wojciech Niedźwiedzki zaprasza wszystkich do pełnego udziału w Eucharystii i ofiarowaniu Komunii Świętej w intencji ks. bpa Andrzeja Suskiego.

 

ZAPROSZENIE

 


Do udziału w modlitwie dziękczynnej z okazji srebrnego jubileuszu święceń biskupich Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego

W dniu 14 sierpnia bieżącego roku minęło 25 lat od chwili, kiedy Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II mianował kapłana diecezji płockiej, ówczesnego wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr. Andrzeja Suskiego, biskupem pomocniczym w Płocku. Świecenia biskupie Biskup Andrzej przyjął w katedrze płockiej z rąk Prymasa Polski Księdza Kardynała Józefa Glempa w dniu 4 października 1986 roku.

 Kiedy z dniem 25 marca 1992 roku została powołana nowa Diecezja Toruńska, Papież Jan Paweł II na jej pierwszego pasterza mianował biskupa Andrzeja. Wkrótce minie 20 lat od tego historycznego w dziejach Kościoła w Polsce wydarzenia. Dostrzegamy, jak bardzo przez ten okres czasu odmieniła się nasza wspólnota, Kościół Diecezji Toruńskiej. Trudno wyliczyć dobro, które stało się naszym udziałem. Srebrny Jubileusz konsekracji biskupiej Pasterza Diecezji niech więc się stanie dla nas szczególną okazją do wyrażenia Panu Bogu wdzięczności za dar Osoby Biskupa Toruńskiego oraz samemu Jubilatowi za wszystko co dla nas i naszej Diecezji uczynił i niestrudzenie czyni. Dlatego we wszystkich parafiach diecezji i wspólnotach życia konsekrowanego proszę o codzienną pamięć modlitewną w intencjach Biskupa Andrzeja przez najbliższe dni, aż do 4 października.

Biskup Andrzej jubileuszową Mszę św. dziękczynną odprawi 8 października o godz. 11.00 w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. W duchu jedności i wdzięczność na tę uroczystą celebrę proszeni są wszyscy kapłani, przedstawiciele wiernych świeckich z parafii naszej diecezji oraz wspólnot życia konsekrowanego. Kapłanów zachęca się do udziału w koncelebrze. W tym dniu wraz z darem modlitwy złożymy dostojnemu Jubilatowi życzenia i wypraszać będziemy potrzebne łaski oraz siły duchowe i fizyczne na dalsze lata posługiwania Biskupa Andrzeja w naszej Toruńskiej Diecezji.

 

+ Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

 

* * * 


Ks. bp. Andrzej Suski urodził się w Płocku w wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1941 r.
Do płockiego Wyższego Seminarium Duchownego wstąpił w 1959 r.

W marcu 1965 r. ówczesny ks. bp płocki Bogdan Sikorski zdecydował o skierowaniu go na studia do Rzymu. Był pierwszym w powojennej historii Diecezji Płockiej klerykiem studiującym za granicą.

Dwa miesiące później Prymas Polski, ks. kardynał Stefan Wyszyński, na podstawie specjalnego mandatu Stolicy Apostolskiej wydał dekret zezwalający na przyjęcie przez niego świeceń kapłańskich bez konieczności zachowania wymogu prawa kanonicznego dotyczącego wieku kandydata.

Święcenia kapłańskie ks. Andrzeja Suskiego odbyły się 13 czerwca 1965 r. w kościele parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Płocku. W 1973 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Był wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i Soborowego Studium Teologiczno – Pastoralnego Diecezji Płockiej. Nauczał przedmiotów biblijnych na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Otrzymał nominację na cenzora ksiąg kościelnych. W 1975 r. został nominowany na profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i wicedyrektora Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego Diecezji Płockiej. Od 1976 r. był też adiunktem w katedrze biblistyki Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1984 r. wicerektor, a od 1986 r. rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Płockiej. W 1985 r. został odznaczony godnością Kapelana Honorowego Ojca Świętego.

W 1986 r. Ojciec św. Jan Paweł II ustanawia go biskupem tytularnym Pulchrriopolis i biskupem pomocniczym Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej.

Sakrę biskupią ordynariusz diecezji toruńskiej ks. bp Andrzej Suski przyjmuje 4 października 1986 r. z rąk Prymasa Polski, ks. kardynała Józefa Glempa w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku. Na zawołanie biskupie obiera fragment hymnu do krzyża Chrystusa: „Spes mea unica” (Nadzieja moja jedyna).

Od 1989 r. pełni funkcję Wizytatora Apostolskiego wyznaczonych seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce, a od 1990 r. Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Jest też wiceprzewodniczącym Komisji ds. Dialogu z Judaizmem Episkopatu Polski. W marcu 1991 r. zostaje mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Płockiej.

19 marca 1992 r. Ojciec św. Jan Paweł II powierza mu godność Biskupa Toruńskiego w nowoutworzonej Diecezji Toruńskiej, którą kanoniczne ks. bp Andrzej Suski obejmuje 25 marca. 31 maja odbywa się jego ingres do katedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu.

W 1996 r. zostaje wybrany przewodniczącym Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski (ponownie wybrany na tę funkcję w 2001 r.) W 1998 r. zostaje odznaczony przez Radę Miejską w Lubawie tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Lubawy”. 1 października 1999 r. jako przedstawiciel Episkopatu Polski bierze udział w Synodzie Biskupów w Rzymie. W 2002 r. wchodzi w skład Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. Od października 2007 r. członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Wielki miłośnik Torunia, zaangażowany w tworzenie dobrych relacji między Kościołem, miastem i UMK. Znany z wielkiej troski o toruńskie obiekty sakralne i zachowanie ich historycznej wartości. Jego zasługą jest podniesienie kościoła śś. Janów do godności katedry, najważniejszego kościoła w mieście i diecezji. Był jednym z inicjatorów uporządkowania i upamiętnienia cmentarza żydowskiego przy ulicy Antczaka. Aktualnie przy jego wsparciu powstaje w Toruniu Muzeum Diecezjalne, gdzie będą prezentowane pamiątki sakralne Torunia. Współorganizator cyklu konferencji Colloquia Torunensia, poświęconych współczesnym problemom teologicznym i społecznym – nawiązania do idei toruńskiego Colloquium Charitativum z 1645 r. Pierwsze spotkanie zostało zakończone ponownym, symbolicznym pogrzebem ekumenicznym Anny Wazówny.

Inicjator utworzenia w 1993 r. Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i Wydziału Teologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jeden z głównych „autorów” wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Toruniu i precedensowego w historii spotkania w auli UMK rektorów szkół wyższych w Polsce.
Gorący propagator dzieł charytatywnych, pierwszym dekretem biskupim utworzył toruński oddział Caritas. Dzisiaj są już w Toruniu 3 ośrodki, świadczące pomoc materialną, edukacyjną i wychowawczą setkom ubogich torunian. Patronował i wspierał powstanie Hospicjum „Światło”, Centrum Dialogu Społecznego, burs szkolnych (Brodnica, Grudziądz, a dla młodzieży studiującej Przysiek) oraz „okna życia” dla dzieci porzucanych przez matki.
Odznaczony m.in. Missio Reconciliationis (Misja Pojednania) – wyróżnieniem nadawanym osobom zasłużonym dla dzieła pojednania, działającym na rzecz porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i różnych środowisk. 4 października tego roku ks. bp Andrzej Suski został laureatem „Convallaria Copernicana”. Statuetkę otrzymał za wybitny wkład w naukę lub szczególne zasługi dla rozwoju UMK w Toruniu.

 

Źródło:
www.torun.pl

 

drukuj