Podbił serca młodych

Ksiądz Piotr Iwanek, duszpasterz akademicki przy kolegiacie św. Anny w Krakowie,
organizator ogólnopolskiego spotkania młodzieży z Ojcem Świętym na krakowskich
Błoniach

Uczestniczyliśmy naprawdę w wyjątkowym wydarzeniu. Myślę, że to spotkanie
pokazało jednoznacznie, że Papież Benedykt XVI bardzo spokojnie podbił serca
młodych ludzi. Świadczy o tym chociażby jeden fakt, który był bardzo mocno
widoczny podczas spotkania. Kiedy Ojciec Święty wymienił imię Jana Pawła II,
swojego poprzednika, rozległ się ogromny aplauz, a potem kiedy wspomniał siebie,
rozległ się jeszcze większy aplauz. To pokazuje, jak młodzież zaakceptowała
Benedykta XVI. Spotkanie było niezwykłe i przejmujące, podczas jego pierwszej
części, włącznie z przemówieniem Ojca Świętego, na Błoniach panowała niesamowita
cisza.
Słowo skierowane do młodych było jedną z najpiękniejszych interpretacji, jaką
słyszałem, Ewangelii o skale. Papież pokazał to, co powinno być najważniejsze
dla młodzieży. Jest jeden sensowny wybór w życiu: swoje życie budować na skale,
a jedyną skałą jest Chrystus.

not. MB

drukuj