Słowo Ojca Prowincjała dra. Ryszarda Bożka

Ekscelencje
Księża Biskupi !

Drogi O. Dyrektorze !
Kochana Rodzino Radia Maryja !

Wyśpiewaliśmy Bogu dziękczynienie za 19 lat posługi Radia Maryja, tak ważnej i pięknej posługi. To Bóg sprawił, że to dzieło powstało 19 lat temu. To Bóg sprawił, wierzę w to gorąco, że O. Dyrektor poczuł wtedy szczególny dar i charyzmat, żeby stanąć na czele tego dzieła , któremu na imię Radio Maryja.

Dzisiaj w ten dzień, tak bardzo piękny i uroczysty chcę podziękować Tobie O. Dyrektorze i wszystkim moim współbraciom redemptorystom, oraz osobom świeckim i siostrom zakonnym, które tak ofiarnie pracują dla dzieła ewangelizacji.

Wczoraj wróciliśmy z Ameryki Południowej wraz z moim wikariuszem . Dwa miesiące pobytu w Argentynie, w Boliwii, w Brazylii i tam bardzo daleko stąd kilkanaście tysięcy kilometrów można słuchać Radia Maryja, można być blisko Ojczyzny, można cieszyć się tak pięknym dziełem jakim jest Radio Maryja, jakim jest Telewizja Trwam. Współbracia pracują w bardzo trudnych warunkach.

Trzech współbraci to- jeden przykład tylko – w swej posłudze obejmuje 120 kaplic trzech księży,120 kaplic!

I bez Radia tam właśnie, czy w Argentynie, czy w Boliwii, czy w Brazylii, nie można by dotrzeć z Ewangelią, trzeba by było długo czekać na księdza. To tam współbracia również posługują się i radiem i telewizją

Tak sobie pomyślałem O. Dyrektorze będąc w Brazylii, że tam redemptoryści mają trzy największe Sanktuaria na całą Brazylię słynne; Aparecida, czy Sanktuarium Trójcy Św., czy w końcu Sanktuarium, które obsługują nasi współbracia z wice prowincji Bom Jesus da Lapa – Dobrego Jezusa z Lapy.

I ci współbracia z prowincji Sao Paulo mają dwie stacje telewizyjne na całą Brazylię, mają kilka stacji radiowych na całą Brazylię, która jest 27 razy większa od Polski. I robią wszystko żeby z Ewangelią z Dobrą Nowiną dotrzeć do milionów ludzi. Ojcze Dyrektorze, życzę Ci żebyśmy kiedyś w Polsce mogli mieć i tyle telewizji katolickich i Radio katolickie nie tylko Maryja- jakiekolwiek, ale katolickie, żeby głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie Najświętszym Odkupicielu. Życzę Tobie wielu łask, sił, abyś mógł to dzieło w sposób charyzmatyczny nadal prowadzić, tak abyśmy rzeczywiście mogli być kiedyś wszyscy szczęśliwi w Domu Dobrego Ojca.

Ojcze Dyrektorze wszystkiego dobrego.

 

 

drukuj