Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry

W ten poniedziałek po Wielkanocy Ewangelia (Mt 28, 8 – 15) przedstawia opowieść o kobietach, które udały się do grobu Jezusa i zobaczyły, że jest pusty, widzą tam anioła, który oznajmia im, że On zmartwychwstał. A kiedy biegną, aby zanieść tę wiadomość uczniom, spotykają samego Jezusa, który mówi im: „Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą” (w. 10). Galilea to „peryferie”, gdzie Jezus rozpoczął swoje nauczanie, i stamtąd wyjdzie Ewangelia Zmartwychwstania, aby była głoszona wszystkim, aby każdy mógł spotkać się z Nim, ze Zmartwychwstałym, obecnym i działającym w historii.

To jest więc przesłanie, które Kościół powtarza od pierwszego dnia: „Chrystus zmartwychwstał!”. A w Nim, przez chrzest i my także zmartwychwstaliśmy, przeszliśmy ze śmierci do życia, z niewoli grzechu do wolności miłości. Oto dobra nowina – jesteśmy wezwani, aby nieść ją innym, w każdym środowisku, ożywieni przez Ducha Świętego. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa i nadzieja, którą On nam przyniósł to najpiękniejszy dar, który chrześcijanin może i powinien ofiarować braciom. Wszystkim i każdemu powtarzajmy niestrudzenie: Chrystus zmartwychwstał! Powtarzajmy to słowami, ale przede wszystkim przez świadectwo życia. Dobra nowina o zmartwychwstaniu powinna jaśnieć na naszej twarzy, w naszych uczuciach i postawach, w sposobie, w jaki traktujemy innych.

Głosimy zmartwychwstanie Chrystusa, gdy jego światło rozświetla ciemne momenty naszego życia i możemy dzielić się nim z innymi; gdy umiemy uśmiechnąć się z tymi, którzy się uśmiechają i płakać z tymi, którzy płaczą; gdy idziemy obok tych, którzy są smutni i grozi im utrata nadziei; kiedy opowiadamy o naszym doświadczeniu wiary tym, którzy szukają sensu i szczęścia.

Trwają dni Oktawy Wielkanocy, podczas których towarzyszy nam radosna atmosfera Zmartwychwstania. Liturgia traktuje całą oktawę jak jeden dzień, aby pomóc nam wejść w tajemnicę, aby Jego łaska odcisnęła się w naszych sercach i w naszym życiu. Wielkanoc jest wydarzeniem, które przyniosło radykalną nowość każdemu człowiekowi, historii i światu: jest triumfem życia nad śmiercią, jest świętem przebudzenia i odrodzenia. Pozwólmy, aby nasze życie zostało zdobyte i przemienione przez Zmartwychwstanie!

Prośmy Maryję Pannę, która była milczącym świadkiem śmierci i zmartwychwstaniu swego Syna, aby pomnażała w nas radość paschalną. Uczynimy to teraz odmawiając „Regina Caeli”, modlitwę która w okresie wielkanocnym zastępuje „Anioł Pański”. W tej modlitwie z powtarzającym się „alleluja”, zwracamy się do Maryi, zapraszając ją do radości, ponieważ Ten, którego nosiła w łonie zmartwychwstał, jak obiecał, i powierzamy się Jej wstawiennictwu. W istocie, nasza radość jest odbiciem radości Maryi, bo to Ona strzegła i strzeże z wiarą dziejów Jezusa. Odmówmy więc tę modlitwę ze wzruszeniem dzieci, które są  szczęśliwe, bo ich matka jest szczęśliwa.

po modlitwie Regina Coeli

Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, drodzy pielgrzymi, którzy przybyli z Włoch i całego świata, aby uczestniczyć w tej chwili modlitwy. W szczególności mam przyjemność powitać delegację Ruchu Shalom, która przybyła na ostatni etap sztafety solidarności, aby uwrażliwić opinię publiczną na prześladowania chrześcijan w świecie. Wasza droga jest zakończona, ale musi trwać podjęta przez wszystkich duchowa droga intensywnej modlitwy, konkretnego zaangażowania i pomocy materialnej w obronie i strzeżeniu /praw/ naszych braci i sióstr prześladowanych, wygnanych, zabijanych tylko z tego powodu, że są chrześcijanami. Zachęcam, aby społeczność międzynarodowa nie pozostawała w milczeniu i obojętności wobec tej niedopuszczalnej zbrodni, którą jest niepokojące pozbawienie najbardziej podstawowych praw człowieka.

Każdemu z was życzę, abyście spędzali w radości i pokoju ten tydzień, podczas którego trwa radość Zmartwychwstania Chrystusa. W bardziej intensywnym przeżywaniu tego czasu, dobrze zrobi nam codzienne czytanie fragmentu Ewangelii, który mówi o zmartwychwstaniu.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj