Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry,

Zanim zakończy się to święto wiary pragnę pozdrowić i podziękować wam wszystkim!

Dziękuję braciom kardynałom i wielu biskupom oraz kapłanom z całego świata.

Moją wdzięczność kieruję ku oficjalnym delegacjom z wielu krajów, które przybyły, aby złożyć hołd dwóm papieżom, którzy trwale przyczynili się dla sprawy rozwoju ludów i pokoju. Specjalne podziękowania kieruję do władz włoskich za cenną współpracę.

Z całego serca pozdrawiam pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowa! Umiłowani, uczcijcie pamięć dwóch świętych papieży wiernie idąc za ich nauczaniem.

Jestem wdzięczny wszystkim, którzy wielkodusznie przygotowali te pamiętne dni: diecezji rzymskiej z kardynałem Vallinim, władzom Rzymu z burmistrzem Ignazio Marino, siłom porządkowym, różnym organizacjom, stowarzyszeniom a także licznym wolontariuszom. Dziękuję wszystkim!

Moje pozdrowienie kieruję do wszystkich pielgrzymów – tu, na Placu św. Piotra, na sąsiednich ulicach i w innych miejscach Rzymu, a także do tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Dziękuję też kierownictwu i pracownikom mediów, którzy dali wielu ludziom możliwość uczestniczenia. Szczególne pozdrowienie niech dotrze do chorych i osób w podeszłym wieku, wobec których nowi święci byli szczególnie bliscy.

A teraz zwróćmy się w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny, którą święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II miłowali jako Jej prawdziwi synowie.

Tłumaczenie: vativan.va

drukuj