fot. S. Lidia Bargiel_serafin.over-blog.fr

Polonia francuska po raz 179 pielgrzymowała do panteonu polskiej emigracji

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 28 maja br., odbyła się 179. pielgrzymka Polonii do Montmorency (region Île-de-France). Po Mszy św. w miejscowej Kolegiacie św. Marcina uczestnicy wydarzenia udali się na cmentarz Les Champeaux, na którym spoczywało lub spoczywa wielu wybitnych Polaków.

Mszę św. w Kolegiacie o godz. 11.15 sprawowali proboszcz ks. Émeric Dupont wraz z rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. Bogusławem Brzysiem i rektorem Pallotynów w Montmorency, ks. Eugeniuszem Malachwiejczykiem. Liturgia Słowa była po polsku i francusku, a homilię wygłosił rektor Polskiej Misji Katolickiej.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele merostwa w Montmorency z merem miasta Maximem Thory na czele. Przybyli także przedstawiciele polskiej ambasady z ambasadorem Janem Emerykiem Rościszewskim, a także wicemarszałek Sejmu RP, Małgorzata Gosiewska i zastępca szefa Kancelarii Sejmu, Christian Młynarek oraz inni przedstawiciele z Polski.

fot. S. Lidia Bargiel_serafin.over-blog.fr

Obecna była też Barbara Kłosowicz-Krzywicka, prezes Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji. Nie zabrakło Sióstr Serafitek, które od 57 lat pracującą w Montmorency przy chorych odwiedzanych w domach. Mszę św. uświetnił polonijny chór Piast.

fot. S. Lidia Bargiel_serafin.over-blog.fr

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu Les Champeaux, gdzie wygłosili swoje przemówienia: prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego Pierre Zaleski, ambasador Jan Emeryk Rościszewski, mer Maxime Thory oraz wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, która z Christianem Młynarkiem wręczyła medal merowi Montmorency. Odegrano i odśpiewano hymny narodowe, a następnie udano się na groby zasłużonych Polaków z wiązankami kwiatów. Kolejnym etapem uroczystości było spotkanie u Księży Pallotynów przy wspólnym stole.

Uczestnicy pielgrzymki prosili Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze ziemi polskiej i francuskiej. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Historyczno-Literackie przy współudziale Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Kolegiata św. Marcina w Montmorency, Centrum Dialogu Księży Pallotynów oraz Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji. Uroczystości wpisały się w obchody polskiego weekendu w Montmorency.

Montmorency było i jest miejscem wyjątkowym dla Polonii francuskiej. Miejscowy cmentarz jest nazywany panteonem polskiej emigracji. Zachowało się około 270 grobów Polaków. To tu – przynajmniej czasowo – zostali pochowani m.in.: Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Julian Ursyn Niemcewicz, Bronisław Piłsudski, Olga Boznańska, Tadeusz Makowski, Klaudyna Potocka, Maria Kasterska, Tadeusz Błociszewski, Roman Palester.

Polskifr.fr/serafin.over-blog.fr

drukuj