fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Religijność nie może sprowadzać się do skrupulatnego zachowywania przykazań

Ojciec Święty Franciszek wskazał, że wiara nie może sprowadzać się do religijnych formalności. W trakcie cotygodniowej audiencji generalnej Papież powrócił do rozważania Listu świętego Pawła do Galatów.  

Wskazał, iż apostoł przypomina Galatom, że to, czego doświadczyli, było owocem Ducha, a zatem niemądre byłoby cofanie się od doświadczenia Ducha do religijności opartej wyłącznie na skrupulatnym zachowywaniu przykazań.

W ten sposób – jak mówił Ojciec Święty – św. Paweł zaprasza również nas do refleksji nad tym, jak przeżywamy wiarę.

Papież pytał w tym kontekście, czy miłość Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego pozostaje w centrum naszego codziennego życia jako źródło zbawienia, czy też zadowalamy się jakimś religijnym formalizmem dla spokoju sumienia?

Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.

– Drodzy Bracia i Siostry, pozdrawiam Was, Wasze rodziny i wspólnoty. Niech Duch Święty napełnia Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością, abyście w codzienności byli zawsze świadkami Chrystusa Pana przez wytrwałą modlitwę, życie sakramentalne i dzieła miłosierdzia. Z serca Wam błogosławię – mówił Papież.

 

RIRM

drukuj