fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Ewangelia uświadamia nam, że to, co Jezus kiedyś uczynił i powiedział, nadal czyni i mówi teraz również dla nas

Autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie – powiedział papież Franciszek. Podczas audiencji w Watykanie Ojciec Święty kontynuował cykl katechez dotyczący Eucharystii. Mówił o Ewangelii oraz związanej z nią homilii.

Ewangelia stanowi w Liturgii Słowa światło do zrozumienia sensu poprzedzających ją tekstów biblijnych – powiedział Ojciec Święty Franciszek. Zauważył, że wyróżnia się ona od innych czytań; jest otaczana szczególnym szacunkiem i czcią, bo uświadamia nam, że to, co Jezus kiedyś uczynił i powiedział, nadal czyni i mówi również dla nas.

W zrozumieniu orędzia Chrystusa pomaga homilia, która – jak powiedział Papież – nie jest przemówieniem okolicznościowym, konferencją czy wykładem.

Homilia jest inną rzeczą. Homilia „jest podjęciem już podjętego dialogu Pana ze swoim ludem”, aby znalazł on swoje wypełnienie w życiu. Autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie! Słowo Pana kończy swój bieg, stając się w nas ciałem, przekładając się na uczynki, tak jak się to stało w Maryi i świętych – mówił Franciszek.

Na zakończenie audiencji, Papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.

Witam serdecznie obecnych na tej audiencji Polaków. Uczestnicząc w mszalnej Liturgii Słowa, pamiętajmy zawsze o nakazie misyjnym, jaki Pan Jezus powierzył Apostołom i każdemu z nas: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Umocnieni Eucharystią i dobrą nowiną bądźcie wiarygodnymi świadkami Chrystusa w waszych rodzinach, wspólnotach, miejscach pracy, na uczelniach, w codziennych i wyjątkowych zdarzeniach życia – wskazywał Ojciec Święty.

Franciszek przypomniał, że w czwartek przypada IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji w Intencji Walki z Handlem Ludźmi. Wezwał wszystkich obywateli i instytucje, aby połączyli swe siły, żeby zapobiec handlowi ludźmi i zagwarantować ochronę i pomoc ofiarom.

Transmisję z Watykanu przeprowadziła TV Trwam. Fragmentu audiencji mogliśmy wysłuchać także na antenie Radia Maryja.

RIRM/TV Trwam News

drukuj