fot. Monika Bilska

O. P. Dettlaff CSsR dla „Naszego Dziennika” o PKRD: Tworzymy międzynarodową rodzinę dziecięcych serc skupionych wokół Matki Najświętszej

Bez Ducha Świętego nie moglibyśmy powiedzieć: Jezus jest Panem. Duch Święty zatrwożonych i zalęknionych apostołów zamienia w heroldów Bożej Ewangelii. Taka jest także wspólnota Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Doświadczając obecności Ducha Świętego, są swego rodzaju zaczynem Ewangelii w swoich rodzinach, środowiskach, szkołach, na podwórku. Te dzieci stają się małymi przyjaciółmi Pana Jezusa – mówił o. Piotr Dettlaff CSsR, opiekun Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci działających przy Radiu Maryja w rozmowie z red. Małgorzatą Bochenek z „Naszego Dziennika.

***

Publikujemy całą rozmowę red. Małgorzaty Bochenek z „Naszego Dziennika z o. Piotrem Dettlaffem CSsR, opiekunem Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci

Na Jasną Górę w niedzielę przybędzie XX Ogólnopolska Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Ojcze, jak ważną rolę pełni ta wspólnota?

– Radio Maryja towarzyszy we wzroście i formacji duchowej całym pokoleniom, dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i ludziom starszym. Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci to też już wielopokoleniowa rodzina. Dzieci, które przed laty przystąpiły do wspólnot Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, dzisiaj są już osobami dojrzałymi, które dokonały ważnych, rzutujących na całokształt życia wyborów. W tej wspólnocie są osoby, które wybrały drogę życia zakonnego, kapłańskiego czy też założyły wspaniałe rodziny.

Miłość do Matki Bożej, która została przez to starsze pokolenie zaczerpnięta z siły Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, jest przekazywana dalej. To jest przepiękna sztafeta pokoleniowa. Coraz liczniejsze są też nasze spotkania, także regionalne, podczas których doświadczamy obecności całych rodzin.

W obliczu tak wielu zagrożeń, w tym deprawacji dzieci, nie może zabraknąć sztafety pokoleń w przekazywaniu wiary.

– Święty Jan Paweł II, nasz największy rodak, prorok naszych czasów, podarowując wspólnocie Kościoła List apostolski o różańcu „Rosarium Virginis Mariae”, powiedział wprost, stawiając diagnozę współczesnemu światu: ten świat potrzebuje w sposób szczególny wytrwałej, codziennej modlitwy różańcowej. Papież podarował Kościołowi tajemnice światła Różańca świętego z powodu dwóch zagrożonych bardzo mocno we współczesnym świecie obszarów ludzkiego życia. Pierwszym jest pokój. Drugim obszarem, na który wskazał św. Jan Paweł II, jest rodzina. Rodzina jest dzisiaj komórką wielorako zagrożoną przez różnego rodzaju zgubne ideologie, które chcą odrzeć małego człowieka z najpiękniejszego daru: godności, szlachetności, niewinności i czystości dziecięcego serca. W wytrwałej modlitwie różańcowej odnajdujemy panaceum, swego rodzaju złoty środek, który podarowała Matka Boża człowiekowi.

Jaką siłę ma modlitwa różańcowa?

– Jeżeli człowiek zanurzy się w głębokości modlitwy różańcowej, może postawić bardzo konkretną realną tamę, która będzie w stanie ochronić to, co jest najbardziej bezbronne, najbardziej niewinne: godność dziecka Bożego, godność małego człowieka. Rodzina powinna stać się fortecą budowaną na skale, na Chrystusie, pielęgnowaną poprzez wytrwałą codzienną modlitwę, w tym także modlitwę różańcową. Musimy mieć świadomość czyhających na nas zagrożeń, a z drugiej strony trzymać w swoich dłoniach różaniec, bezcenną broń.

Jak liczna jest już wspólnota PKRD?

– Do Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci należy 160 tys. dzieci na wszystkich kontynentach świata. To doświadczenie powszechnej wspólnoty. Dlatego przy tej okazji trzeba także podziękować Polakom rozsianym po różnych zakątkach całego świata skupionym przy polskich szkołach, polskich misjach katolickich. W polskich rodzinach na obczyźnie pielęgnowana jest miłość do Pana Boga i Ojczyzny również poprzez słuchanie Radia Maryja, oglądanie Telewizji Trwam, uczestnictwo w życiu i działalności Rodziny Radia Maryja, w tym także Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Znam bardzo wiele polonijnych szkół, gdzie powstały, działają, rodzą się PKRD.

A zatem tworzymy międzynarodową rodzinę dziecięcych serc skupionych wokół Matki Najświętszej. Maryja wyciąga dłoń w stronę każdego dziecka, chcąc je przeprowadzić bezpiecznie drogami życia.

Wszystko to dzieje się w mocy Ducha Świętego. O tym przypomina hasło tegorocznej pielgrzymki „Niech zstąpi Duch Twój”.

– Bez Ducha Świętego nie moglibyśmy powiedzieć: Jezus jest Panem. Duch Święty zatrwożonych i zalęknionych apostołów zamienia w heroldów Bożej Ewangelii.

Taka jest także wspólnota Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Doświadczając obecności Ducha Świętego, są swego rodzaju zaczynem Ewangelii w swoich rodzinach, środowiskach, szkołach, na podwórku. Te dzieci stają się małymi przyjaciółmi Pana Jezusa.

Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Bochenek „Nasz Dziennik”

drukuj