Niedziela św. Franciszka

Dziś przypada Niedziela św. Franciszka. To oddolne święto chrześcijańskiej ekologii – dzień ogólnopolskiej akcji modlitwy i działania na rzecz ludzi i środowiska.

Niedziela św. Franciszka jest organizowana w parafiach i lokalnych społecznościach. W tym roku tematem przewodnim inicjatywy są słowa: „Powietrze = dobro wspólne”. Mają one w sposób szczególny zwrócić uwagę na problem smogu.

40 lat temu św. Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów – przypominają w spocie promującym Niedzielę św. Franciszka jej organizatorzy. W Niedzielę św. Franciszka – jak dodają – Kościół wzywa nas do podjęcia troski o życie.


Organizatorem Niedzieli św. Franciszka jest Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.

RIRM

drukuj