Petersburg: prezentacja książki nt. historii Kościoła katolickiego w Rosji oraz otwarcie historycznej wystawy

1 października w kościele pw. św. Stanisława w Petersburgu, pod honorowym patronatem ks. abp. Pawła Pezzi – metropolity archidiecezji Matki Bożej w Moskwie – nastąpiło otwarcie wystawy historycznej, a także prezentacja książki: „Rzymskokatolicka Archidiecezja Mohylewska: dowód żywej pamięci. 1783-1939”. Głównym organizatorem wydarzenia był ks. Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii i duszpasterz sanktpetersburskiej Polonii.

To zbiór materiałów z międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, która odbyła się w grudniu 2018 r. w Państwowym Muzeum Religii, a także w Katolickim Wyższym Seminarium Duchownym „Maria, Królowa Apostołów”.

Książka zawiera dokumenty i wykłady dotyczące struktur i działalności Kościoła rzymskokatolickiego w imperium rosyjskim, począwszy od końca XVIII, aż do końca XIX wieku i początku XX stulecia. Wiele z tych dokumentów zostało opublikowanych po raz pierwszy. Wydanie książki ma się przyczynić do postrzegania katolicyzmu jako tradycyjnej religii w Rosji.
Głównymi organizatorami konferencji i wydawcami książki byli: Rzymskokatolicka Archidiecezja Matki Bożej w Moskwie, Katolickie Wyższe Seminarium Duchowne „Maryja – Królowa Apostołów”, parafia św. Stanisława, a także Państwowe Muzeum Historii Religii.

Prezentacja książki, a także otwarcie wystawy odbyły się w obecności ks. abp. Pawła Pezzi i sanktpetersburskiego duchowieństwa. Głównym organizatorem konferencji, wydania książki, jak i zorganizowania historycznej wystawy był ks. Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii św. Stanisława i duszpasterz sanktpetersburskiej Polonii.

Na początku prezentacji książki przemówił ks. abp Paweł Pezzi, metropolita Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Zwracając uwagę na różne dzieła ks. Krzysztofa Pożarskiego, arcybiskup zauważył, że imię Krzysztof tłumaczy się jako „Nosiciel Chrystusa”. Wszyscy chrześcijanie na swój sposób niosą Chrystusa, kontynuował ksiądz arcybiskup, ale tym bardziej Chrystus niesie nas wszystkich. W szczególności przypomina to historię powstania archidiecezji mohylewskiej, która paradoksalnie na samym początku nie została założona na prośbę Papieża, ale na polecenie rosyjskiej cesarzowej Katarzyny II. Działając wówczas wbrew intencjom Stolicy Apostolskiej, caryca zapewniła schronienie rozwiązanemu zakonowi jezuitów i założyła oddzielną diecezję na terytorium swego imperium, która ostatecznie okazała się konieczna i przydatna dla rosyjskich katolików.

W swoim wystąpieniu dyrektor Państwowego Muzeum Historii Religii Libow Musienko przypomniała, że chociaż oficjalne utworzenie diecezji rzymskokatolickiej obrządku łacińskiego na terytorium Rosji sięga 1783 r., to zachodni chrześcijanie na dzisiejsze terytorium Rosji przyszli już w X wieku. Byli wśród nich wybitni mężowie stanu, dowódcy, naukowcy, kompozytorzy, czy filantropi. Dyrektor podkreśliła także atmosferę tolerancji religijnej związaną z Petersburgiem, gdzie przez stulecia pokojowo współżyli wyznawcy różnych chrześcijańskich wyznań i religii. Wspomniała także o dobrych kontaktach swojego muzeum z różnymi instytucjami katolickimi w północnej stolicy.

Głos zabrał także kanclerz archidiecezji mińsko-mohylewskiej ks. Dmitrij Puchalski, który przekazał pozdrowienia od księdza arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Wystąpił również polski konsul generalny w Petersburgu –Grzegorz Ślubowski.

Po zakończeniu prezentacji przed kościołem św. Stanisława ks. abp Paweł Pezzi otworzył historyczną wystawę dotyczącą Kościoła katolickiego w Rosji, która zawiera 10 banerów. Wystawa – niezniszczalna od warunków pogody – będzie dostępna do oglądania przez wszystkie dni w roku.

Ks. Krzysztof Pożarski/radiomaryja.pl

drukuj