Mija rok od ustąpienia papieża Benedykta XVI ze Stolicy Piotrowej

Dokładnie rok temu – 11 lutego 2013 r. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas spotkania z księżmi kardynałami w Watykanie ogłosił swoją decyzję o ustąpieniu ze Stolicy Piotrowej. Papież oznajmił, że jego wiek, niewystarczające siły i stan zdrowia nie pozwalają w pełni sprawować papieskiej posługi.

– Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w niemniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi – oświadczył rok temu Ojciec Święty Benedykt XVI.

Decyzja papieża Benedykta XVI była dla wszystkich zaskoczeniem. Podczas gdy media głównego nurtu komentowały tę decyzję jako wyraz słabości i poddania się, przedstawiciele Kościoła Katolickiego mówili o dojrzałości i świadomej decyzji, która świadczy o wielkiej pokorze Benedykta XVI. Mimo krótkiego pontyfikatu Papież odbył 24 podróże zagraniczne, na terenie Włoch odbył 33 pielgrzymki, jest autorem 3 encyklik: Deus caritas est ( Bóg jest miłością), Spe salvi ( W nadziei zbawieni) i Caritas in veritate (Miłość w prawdzie).

W chwili rezygnacji Papież liczył 86 lat. Był 265 następcą św. Piotra. Podczas ostatniej Audiencji Generalnej Benedykt XVI powiedział:

„Czuję, że niosę wszystkich w modlitwie, w takiej teraźniejszości, która jest czasem Boga, w której zbieram wszystkie spotkania, każdą podróż, wszystkie wizyty duszpasterskie. Wszystko i wszystkich gromadzę w modlitwie, aby powierzyć ich Panu: abyśmy w pełni poznali Jego wolę, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu”.

28 lutego w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiej Ojciec Święty spotkał się i osobiście pozdrowił każdego z księży kardynałów obecnych w Rzymie. W pożegnalnym przemówieniu zaznaczył, że jest gotów, aby już oddać się w pełni swojemu następcy.

– Zanim się z wami pożegnam osobiście, pragnę wam powiedzieć, że nadal będę blisko was w modlitwie, zwłaszcza w najbliższych dniach, abyście byli w pełni posłuszni działaniu Ducha Świętego, wybierając nowego papieża. Niech Pan wam ukaże tego, którego On chciał. I pośród was, w gronie Kolegium Kardynalskiego jest także nowy papież, któremu już dzisiaj przyrzekam swoją bezwarunkową cześć i posłuszeństwo. Za to wszystko z miłością i wdzięcznością, z serca udzielam wam błogosławieństwa apostolskiego – powiedział papież Benedykt XVI.

Tego samego dnia ok godz. 17.00 Papież opuścił Watykan, aby na pokładzie śmigłowca udać się do Castel Gandolfo. Po dotarciu na miejsce pozdrowił wszystkich, którzy go powitali. Było to ostatnie publiczne wystąpienie papieża Benedykta XVI.

– Drodzy przyjaciele jestem szczęśliwy, że jestem z wami, otoczony pięknem stworzenia i waszą sympatią, która sprawia mi wielką przyjemność. Dziękuję za waszą przyjaźń, za waszą miłość. Wiecie, że ten dzień różni się od poprzednich. Do godziny 20.00 jestem papieżem Kościoła powszechnego, a później już nie. Będę po prostu pielgrzymem, który rozpoczyna ostatni etap swojej pielgrzymki na tej ziemi. Chciałbym jednak jeszcze z moim sercem, miłością, modlitwą, z moją refleksją, ze wszystkimi moimi siłami wewnętrznymi pracować dla dobra wspólnego, dobra Kościoła i ludzkości – powiedział Benedykt XVI.

Po wygłoszeniu oświadczenia o swojej rezygnacji Benedykt XVI pełnił jeszcze swoją posługę do dnia 28 lutego do godziny 20.00. Od tamtej pory nastąpił okres sede vacante (nieobsadzona stolica) i prace przygotowawcze do Konklawe, które rozpoczęło się 12 marca. 13 marca nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym. 115 kardynałów-elektorów wybrało następcę papieża Benedykta XVI. Został nim arcybiskup Buenos Aires, kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. Od tej pory rozpoczął się 266 pontyfikat.

Pomimo, iż papież Benedykt XVI nie zasiada już na Stolicy Piotrowej, jest wsparciem dla obecnego papieża Franciszka.

 

RIRM

drukuj