Metropolitalne Święto Rodziny


Dziś rozpoczyna się kolejna edycja Metropolitalnego Święta Rodziny, która poświęcona będzie rodzinie wielopokoleniowej oraz przekazywanym w niej tradycjom i wartościom. To już piąta edycja tego wyjątkowego wydarzenia, którego koordynatorem jest Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze. 

26 marca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z udziałem m.in. księdza arcybiskupa Wiktora Skworca – Metropolity Katowickiego, honorowego patrona Święta, pani Małgorzaty Mańki-Szulik – Prezydent Zabrza, pana Dawida Kostempskiego – przewodniczącego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, prof. Jana Malickiego – dyrektora Biblioteki Śląskiej oraz przedstawicieli miast, instytucji kultury stowarzyszeń i mediów biorących udział w organizacji tego przedsięwzięcia. 

Pierwsza edycja Święta Rodziny odbywała się pod hasłem „Moja wyjątkowa rodzina”, drugiej towarzyszył „Portret matki”, zaś trzeciej przyświecała myśl „Ojciec fundamentem rodziny”. Ubiegłoroczne Święto, którego hasłem przewodnim było „Piękno życia rodzinnego”, miało szczególny charakter, ze względu na beatyfikację naszego ukochanego Papieża – Jana Pawła II, w którego nauczaniu kwestie dotyczące rodziny zajmowały zawsze szczególne miejsce. Tegoroczne Święto Rodziny odbędzie się pod hasłem „Przez pokolenia”. 

– Serdecznie gratuluję pomysłu i dzieła, które z takim powodzeniem udaje się realizować. Rodziny pokoleniowe są najpiękniejszą szkołą życia w społeczeństwie. W takich rodzinach człowiek uczy się dwóch podstawowych relacji: relacji do Boga i relacji do drugiego człowieka – podkreślił arcybiskup Wiktor Skworc, nowy metropolita katowicki.

2012.05.19.artyk_01

 

Do tegorocznego hasła Metropolitalnego Święta Rodziny nawiązała również Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza: – Bardzo się cieszę, że potrafimy wspólnie myśleć o tym, co najcenniejsze. Ileż pięknych wartości przejęliśmy z domów naszych babć i dziadków. Te tradycje trzeba pielęgnować. Ogromnie się cieszę, że naszej inicjatywie towarzyszy coraz więcej ciekawych pomysłów.

ŹRÓDŁO

drukuj