Fot. PAP

Nowy metropolita łódzki

W Łodzi odbył się uroczysty Ingres Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego do katedry p.w. Św. Stanisława Kostki.

 

Decyzją Ojca św. Benedykta XVI, ks. abp Marek Jędraszewski został szóstym w historii biskupem łódzkim. Nowy ordynariusz zastąpił dotychczasowego pasterza tej diecezji ks. abp Władysława Ziółka.

 

Pierwszym znaczącym momentem uroczystości było przywitanie nowego ordynariusza w drzwiach katedry i wręczenie pastorału wyrażający podjęcie wszystkich obowiązków związanych z posługą pasterską nowego biskupa diecezjalnego.

 

Dekret Ojca Św. Benedykta XVI odczytał ks. abp Celestyno Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

 

Naszą apostolską władzą, zwalniamy cię z biskupstwa tytularnego, a także z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej i ustanawiamy arcybiskupem, metropolitą łódzkim. Wraz z prawami władzy i powinnościami złączonymi z tym urzędem na mocy obowiązujących ustaw odczytał dekret  ks. abp Celestyno Migliore

 

W słowie pasterskim ks. abp Marek Jędraszewski wskazując na osobę Maryi i św. Józefa, zwrócił uwagę na wierność i posłuszeństwo Bogu w wypełnianiu Jego woli.

 

Nowy metropolita nawiązał także do obecnych czasów, które  – jak powiedział – naznaczone są kryzysem wiary. Przypomniał, że człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. Także naszej Ojczyzny nie można zrozumieć bez Chrześcijaństwa. Dlatego zachęcał do poznawania Chrystusa i radykalnego opowiedzenia się za Bogiem.

 

Drodzy bracia i siostry! Nie zrozumie się Polski bez chrześcijaństwa. Nie zrozumie się jej autentycznego ducha bez Chrystusa. Czyż patrząc z bólem na wielorakie postacie kryzysu, który obecnie trapi polskie społeczeństwo i którego natężenie zdaje się ciągle nabrzmiewać, nie możemy powtórzyć za papieżem, że kryzys ten wypływa przede wszystkim z odchodzenia przez wielu ludzi od tej chrześcijańskiej samoświadomości? Czy powrót do niej i samo utwierdzenie się w niej jest niezbędnym warunkiem rzeczywistej odnowy polskiego narodu i społeczeństwa? mówi ks. abp Marek Jędraszewski.

 

Na zakończenie uroczystości życzenia nowemu ordynariuszowi łódzkiemu złożyli m.in. Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk, księża biskupi, księża diecezjalni, władze państwa, władze samorządowe oraz wierni diecezji łódzkiej.

Wydarzenie transmitowały RM i TV Trwam

 

* * *

 

Abp Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r. Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 24 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp Antoniego Baraniaka. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

 

W roku 1975 rozpoczął studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.

 

W roku 1996 otrzymał nominację arcybiskupa Juliusza Paetza na wikariusza biskupiego do spraw nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. 284. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski obradujące w Rzeszowie w dniach 13-14 września 1996 roku powołało go na konsultora Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski. W tym samym też czasie został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

 

17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk abp Juliusza Paetza 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM oraz nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. 320. Zebranie Plenarne KEP obradujące na Jasnej Górze w dniu 28 listopada 2002 roku powołało go na delegata KEP do spraw Duszpasterstwa Akademickiego.

 

 

Wypowiedź ks. abp Celestyno Migliore


Pobierz Pobierz
Wypowiedź ks. abp Marka Jędraszewskiego


Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj