Królestwo miłości, prawdy i pokoju

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Ojciec św. Benedykt XVI koncelebrował Mszę św. z nowo wybranymi kardynałami. W homilii Papież powiedział, że Królestwo Chrystusa jest oparte na prawdzie, miłości i pokoju.

Na początku Eucharystii ks. kard. James Michael Harvey podziękował Ojcu św. Benedyktowi XVI za wręczenie wczoraj insygniów kardynalskich sześciu arcybiskupom. W imieniu nowych kardynałów obiecał wierność Ewangelii i Ojcu św., aż do przelania krwi. Powiedział, że nowi kardynałowie coraz pełniej chcą być sługami odpowiedzialnymi za nową ewangelizację, aby ją coraz lepiej głosić i w niej wyznawać Chrystusa, jako Króla i Zbawiciela Świata. Wyraził uznanie dla Ojca św., który karmiąc ich nieustanie Słowem Bożym uczy coraz głębszego zrozumienia teologii.

W homilii Ojciec św. Benedykt XVI mówił o władzy Królewskiej Chrystusa. Opierając się na dzisiejszych czytaniach wyjaśnił, że Królestwo Chrystusa nie jest oparte na broni i przemocy, ale na prawdzie; miłości, która daje życie i pokoju.

– Jezus mówi o królu, o królestwie, ale nie jest to odniesienie do panowania, lecz do prawdy. Piłat nie rozumie: czy może istnieć władza, której nie osiąga się za pomocą ludzkich środków? Władza nie odpowiadająca logice panowania i siły? Jezus przyszedł, by objawić i przynieść nowe panowanie, panowanie Boże. Przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie o Bogu, który jest miłością i chce ustanowić królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI.

Ojciec św. dodał, że miarą Królestwa Bożego jest oddanie życia Chrystusa za Zbawienie ludzi. Wyjaśnił, że tego królestwa nie można mylić z królestwem politycznym. Przypomniał, że nawet uczniowie nie rozumieli tej tajemnicy.

– W opowiadaniu Męki widzimy, że nawet uczniowie, pomimo iż dzielili życie z Jezusem i słuchali Jego słów, myśleli o królestwie politycznym, ustanowionym także przy pomocy siły. W Getsemani, Piotr dobył miecza i zaczął walkę, ale Jezus go powstrzymał. Nie chce być broniony orężem, ale chce do końca wypełnić wolę Ojca i ustanowić swoje królestwo nie za pomocą broni i przemocy, lecz używając pozornej słabości miłości, która daje życie. Królestwo Boże jest całkowicie odmienne od królestw doczesnych – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI.

Ojciec św. zachęcał wszystkich wiernych do włączania się do Królestwa Bożego, poprzez modlitwę i nieustanne nawracanie.

 

– (…) warunkiem ustanowienia tego królestwa jest nawrócenie jako odpowiedź na Bożą łaskę. Jest to mocna zachęta, skierowana do wszystkich i do każdego: by nawracać się nieustannie na nowo na Królestwo Boże, na panowanie Boga, Prawdy w naszym życiu. Przyzywamy je w codziennej modlitwie „Ojcze nasz” słowami „Przyjdź Królestwo Twoje”, co oznacza powiedzenie Jezusowi: Panie, uczyń nas Twymi, żyj w nas, zbierz rozproszoną i cierpiącą ludzkość, aby w Tobie wszystko zostało poddane Ojcu miłosierdzia i miłości – powiedział Ojciec św. Benedykt XVI.

Uroczystą Eucharystię transmitowały Radio Maryja i TV Trwam.

RIRM

drukuj