Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Dziś Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Z tej okazji w całej Polsce zostanie odczytany List pasterski „O królowaniu Jezusa Chrystusa”.

Nie należy Chrystusa koronować i obwoływać Królem Polski. Nie traktujmy Królestwa Bożego w kategoriach politycznych, a religijnych. Najważniejsze jest przyjąć Chrystusa Króla do naszych serc – powiedział ks. Józef Kloch, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

– Chrystus jest Królem, Panem wszechświata, dlatego nie trzeba go koronować, nie trzeba go obwoływać Królem Polski, zresztą to byłaby kategoria ziemska, koronowanie ziemskie, a tu wcale nie o to chodzi. Chodzi o Królestwo Boże, o przyjęcie Chrystusa do naszych serc. I jeszcze jedna ważna rzecz, to wyniesienie Chrystusa na tron Polski, byłoby wedle tych, którzy to głoszą swego rodzaju magiczną różdżką. Od tego momentu wszystko  byłoby idealnie i świetnie, wspaniale. Tak nie jest i tak nie będzie. Dlatego nie myślimy w politycznych kategoriach. Królestwo Boże należy traktować w kategoriach religijnych i przyjąć Chrystusa do naszych serc, Chrystusa Króla, to jest najważniejsze – powiedział ks. Józef Kloch.

W liście pasterskim stwierdzono, że „Nie trzeba Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki”.

Prawda o królowaniu Chrystusa, ma bardzo głębokie korzenie biblijne. Niestety od samego początku brakowało głębszego rozumienia królewskiej godności Chrystusa. Mamy przykład choćby w Ewangelii św. Jana, kiedy po cudownym rozmnożeniu chleba, chciano Chrystusa obwołać królem, ale po co? Po to, żeby Ci ludzie mogli jeść chleb do sytości, żeby mogli spokojne żyć. Podobny brak głębszego spojrzenia na prawdę o królowaniu Chrystusa, niestety ujawnia się również dziś – dodał ks. Józef Kloch.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ustanowił papież Pius XI w 1925 roku. W 1930 roku Episkopat Polski zdecydował, że uroczystość będzie świętem patronackim Akcji Katolickiej w Polsce.

 

RIRM

 

List pasterski „O królowaniu Jezusa Chrystusa”

23.11.2012

 

Królowanie Chrystusa nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie – o potrzebie głębszego zrozumienia tej prawdy przypominają biskupi w liście pasterskim na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie on odczytywany w kościołach w najbliższą niedzielę, 25 listopada.

W Starym Testamencie Izraelici odbierali Boskie Królowanie jako wezwanie nie do budowania potęgi militarnej, politycznej czy gospodarczej, lecz do odnowienia przymierza z Bogiem – podkreślają biskupi w liście na przypadającą w najbliższą niedzielę (25 listopada) uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Przypominają słowa proroków Starego Testamentu, którzy objawiali światu, że na końcu czasów Bóg da swemu ludowi Mesjasza – Króla. Przestrzegają jednak, by właściwie rozumieć orędzie o Królowaniu Chrystusa. Zasadnicze dzieło Mesjasza to bowiem uwolnienie ludu z ciężaru grzechu i śmierci, pojednanie człowieka z Bogiem, a nie ziemskie panowanie.

Już od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie Królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie. Oznacza ono: „wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” – czytamy w liście. Biskupi przestrzegają, że myślenie, by obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, jest iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie. – Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje – piszą. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski Królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je, na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom.

Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki – czytamy w liście. Jezus domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami.

Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji – piszą biskupi. Zachęcają wiernych, by oddali Chrystusowi życie w swoich domach i parafiach, bo tylko wtedy zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Proponują, by uznać królowanie Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej drogi ma być odnowienie w najbliższą niedzielę we wszystkich świątyniach aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

List pasterski „O królowaniu Jezusa Chrystusa” Episkopat wydał m.in. w związku z działalnością tzw. ruchów intronizacyjnych, które zabiegają o ogłoszenie Chrystusa królem Polski. Biskupi już wielokrotnie podkreślali, że nie zgadzają się z ideą intronizacji. List zostanie odczytany w kościołach w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 25 listopada.

KEP 

drukuj