Jubileusz 30-lecia Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Jareckiego w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście, zostaną zainaugurowane obchody 30-lecia Caritas Archidiecezji Warszawskiej – poinformowało biuro prasowe AW.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Zbigniew Zembrzuski podkreślił, że obchody będą nawiązywały do słów papieża Franciszka zaczerpniętych z przesłania na II Światowy Dzień Ubogich: „Ubodzy nas ewangelizują, pomagając nam każdego dnia poznać piękno Ewangelii”. Dodał, że podczas Mszy św. będziemy dziękować Bogu i ludziom za dzieło Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Po Mszy św. na dziedzińcu siedziby Caritas Archidiecezji Warszawskiej zostaną wręczone wyróżnienia i podziękowania oraz odbędzie się koncert organowy.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej działa od 1989 roku na terenie lewobrzeżnej Warszawy i okolic. Od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Wspiera codziennie blisko tysiąc osób potrzebujących, chorych, bezdomnych oraz dzieci i ich rodziny z różnych środowisk. Pomaga każdemu bez względu na rasę, wyznanie, przekonania czy narodowość.

Prowadzi zakład opiekuńczo–leczniczy oraz hospicjum stacjonarne przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie, hospicja domowe w Błoniu, Grójcu, Piasecznie i Raszynie, pielęgniarską opiekę długoterminową domową w Błoniu i Grójcu, 3 schroniska dla osób bezdomnych, 2 jadłodajnie oraz 5 świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci.

Wspiera też dzieci w ramach programu „Skrzydła”, organizuje i częściowo finansuje kolonie letnie i zimowisko dla dzieci, pomaga osobom potrzebującym w zakupie leków, sprzętu AGD oraz dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne.

PAP

drukuj