Kampania Caritas „Kromka chleba”

261 tys. posiłków miesięcznie przygotowują placówki współpracujące z Caritas Polska w ramach akcji ‘Kromka chleba. Z pomocy skorzystało już blisko 13 tysięcy osób.

Kromka chleba to pomoc osobom niedożywionym i głodnym. Zgromadzone środki przeznaczane są na zakup żywności, choć głównym celem kampanii jest uwrażliwienia Polaków na problem głodu w kraju. Z pomocy korzystają głównie osoby bezdomne, starsze, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rodziny wielodzietne.

Realizacji zadania podjęły się następujące placówki: ośrodki dla matek z dziećmi, świetlice socjoterapeutyczne, rodzinne domy dziecka, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla bezdomnych, kuchnie, stołówki, jadłodajnie, Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Biura Aktywizacji Bezrobotnych.

Caritas.pl/RIRM

drukuj