Nowy rok szkolny dzieci niepełnosprawnych

Zainaugurowano nowy rok szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Spotkanie poprzedziła Msza Święta w kościele Świętego Ducha pod przewodnictwem ks. Bogusława Pituchy, dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej. Uczestniczyli w niej: dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i bardzo licznie zgromadzeni uczniowie Ośrodka.

Po Mszy św., na dziedzińcu, przed budynkiem Ośrodka spotkała się cała społeczność uczniowska. Słowa powitania skierowała do wszystkich dyrektor Maria Butkowska. Wyraziła swoją radość witając uczniów, nauczycieli i rodziców. Życzyła wszystkim, by ten nowy rok szkolny promieniał dobrem i radością, aby był wypełniony wzajemną życzliwością, oddaniem, poświęceniem. W roku szkolnym 2012/2013 do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu będzie uczęszczało 166 uczniów. Ośrodek „Radość Życia” został powołany przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w 1999 roku. Przy Kościele Świętego Ducha od 1994 roku systematycznie odbywały się spotkania z dziećmi specjalnej troski prowadzone przez księży i wolontariuszy. Ośrodek znalazł siedzibę w zabytkowej części Sandomierza w XIV-wiecznym kompleksie Świętego Ducha. Od początku w tym szczególnym miejscu widoczna była działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza.

Na początku istnienia Ośrodka przede wszystkim rewalidacja prowadzona była w formie zajęć świetlicowych. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, oraz z dysfunkcjami ruchu. Organizowano różnorodne zajęcia: usprawniające, świetlicowe, imprezy wyjazdy integracyjne. Funkcję Dyrektora Ośrodka pełnił od początku ks. Bogusław Pitucha. W kierowanej przez niego placówce dobro dziecka to nadrzędny cel pracy edukacyjno-terapeutycznej. W styczniu 2001 roku uzyskano wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej powiatu sandomierskiego.

 

Caritas.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl