fot. PAP/Jacek Bednarczyk

III Światowy Dzień Ubogich

Już po raz trzeci – z inicjatywy Ojca św. Franciszka – Kościół katolicki obchodził Światowy Dzień Ubogich. W tym roku pod hasłem „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”.

Także wierni w Polsce szczególną modlitwą otaczali osoby ubogie, bezdomne i potrzebujące. W wielu miejscach odbyły się także warsztaty i koncerty, ubodzy otrzymali paczki z żywnością  i ciepłe ubrania.

Pomoc ubogim to ewangeliczny nakaz. Jako uczniowie Jezusa staramy się podążać jego śladami – powiedział przewodniczący KEP ks. abp. Stanisław Gądecki.

– Służba potrzebującym jest wyrazem tej miłości, której nauczył nas Jezus. On nie tylko współczuł biednym, ale też w konkretny sposób dawał dowód osobistego zainteresowania ich potrzebami. Jak pisze Ojciec św. Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Ubogich, „ubodzy nie są liczbami, ale ludźmi, których trzeba spotkać”. Pamiętajmy więc, że autentyczni naśladowcy Chrystusa wyróżniają się rzetelną troską o potrzebujących. Otoczmy ich miłością, modlitwą i wsparciem materialnym – apelował ks. abp Stanisław Gądecki.

W niedzielę w Krakowie w 3. Światowym Dniu Ubogich Mszy św. w Bazylice Mariackiej przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski.

W homilii metropolita krakowski podkreślił, że „kiedy w drugim człowieku potrzebującym naszej pomocy odkrywamy Chrystusowe oblicze, możemy być przekonani, że w naszym pochyleniu się nad biednym, zbliżeniu się do niego dostępujemy zbawienia”.

– A zatem nie ustawać w tym pochylaniu się nad człowiekiem. Przedzierać się przez zasłonę ich ubóstwa, które może przejawiać się w najrozmaitszy sposób, docierać do tego, co w nich jest najgłębsze: do dobroci ich serca. I na tę ich dobroć, będącą częstokroć wołaniem o dobroć ze strony innych odpowiadać spojrzeniem miłości i wyciągniętą ręką. Tak się bowiem dokonuje zbawienie. Tak się rozpoznaje czas nawiedzenia swego – akcentował ks. abp Marek Jędraszewski.

Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez Ojca św. Franciszka w 2017 roku. Jego celem jest pomoc osobom potrzebującym oraz uwrażliwienie i zachęcenie innych do codziennego niesienia pomocy najuboższym.

RIRM

drukuj